Nya medel att ansöka om för utbyggnad av bredband

Nu är det möjligt att ansöka om nya medel för utbyggnad av bredband i länet, då utlysning i Regionalfonden öppnade den 15 juni. Denna vänder sig till bland annat kommuner, företag och fiberföreningar.

Utlysningen i Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), är öppen från 15 juni till 10 september, och utlysningen handlar om att ansöka om medel för utbyggnad av ortsammanbindande bredband i länet. Men för att ansöka om detta stöd måste man först lämna in en intresseanmälan senast 10 juli.

- Jag vill verkligen uppmana alla berörda att söka de medel som finns från Regionalfonden då det är viktigt för att bidra till att både påverka och skynda på utvecklingen av bredband i vårt län, menar Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden

Ansök från Regionalfonden via Tillväxtverket

Ansökan av medel från Regionalfonden sker via Tillväxtverket, mer information kring utlysningen och kriterier för ansökan finns att läsa på Tillväxtverkets hemsida.

Regionalfonden kan ge stöd på upp till 50 procent av kostnaden.

Ansök om medfinansiering via tillväxtanslag hos Region Jämtland Härjedalen

Då kostnaden för att bygga ut bredband är hög och kan vara svår att ta för många företag och kommuner, finns även möjlighet att ansöka om medfinansiering för delar av resterande kostnad via Region Jämtland Härjedalens tillväxtanslag.

- Med våra statliga tillväxtmedel kan det till och med bli aktuellt med upp till 75 % medfinansiering för utbyggnad av fiber. Vi hoppas att flera tar vara på den här chansen, säger Elise Ryder Wikén.

Mer information kring ansökan om medfinansiering ut tillväxtanslaget finns på Region Jämtland Härjedalens hemsida, regionjh.se/Näringsliv

Ansökan om medfinansiering ska vara inne hos Region Jämtland Härjedalen senast den 12 augusti 2020 för att matcha ansökan till Regionalfonden.

Mer information:

Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden, tfn: 070- 649 64 04

Berit Eriksson, områdeschef Infrastruktur och kommunikationer, tfn: 070 – 378 00 73

Text: Maria Stenquist