Nya siffror visar rekordhögt söktryck på energi- och klimatrådgivningen

Allt fler vänder sig till den kommunala energi- och klimatrådgivningen för att få råd. 2022 var antalet rådgivningar drygt 29 000 – jämfört med knappt 16 000 rådgivningar 2021. Det visar Energimyndighetens senaste uppföljning.

Logotype med texten Energi- och klimatrådgivarna Jämtland Härjedalen

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen, EKR, finns i hela landet och finansieras med stöd av Energimyndigheten. Den erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning på energiområdet till hushåll, bostadsrättsföreningar och små och medelstora företag.

Energimyndighetens uppföljning visar att det gångna året, med krig i Europa, höga elpriser och lågkonjunktur, inneburit en unik situation för energi- och klimatrådgivningen. Söktrycket på rådgivningens tjänster har varit rekordhögt.

Totalt rapporterades drygt 26 000 rådgivningar in under perioden januari till oktober 2022. Uppgången fortsatte i hög takt resten av året, till totalt drygt 29 000 rådgivningar under hela 2022. Det motsvarar en ökning på 81 procent jämfört med knappt 16 000 rådgivningar under hela 2021.

– Det är ett kvitto på att energi- och klimatrådgivningen är ett viktigt stöd både hos sina målgrupper och för vårt arbete med att ställa om till ett robust och hållbart energisystem, säger Annika Nilsson, programansvarig för EKR på Energimyndigheten.

Frågor om solceller och värmepumpar vanligast

Rådgivningen har också gett effekt. Nio av tio rådsökande anger att rådgivningen har eller kommer att leda till energibesparing för dem.

Under 2022 har frågor om solceller, värmepumpar och uppvärmning generellt legat på topplistan över frågeställningar. Men energirådgivarna behöver besitta en bred kompetens. De regionala utvecklingsledarna på energikontoren har därför en viktig roll att löpande fortbilda rådgivarna så att de alltid har aktuell kompetens inom hela energi- och klimatområdet.

– Vi har märkt av en ökning av antalet frågor vi fått in, både från privatpersoner och företag. Det märks att elpriserna varit högre än vanligt även här, speciellt under hösten. Det finns mycket att göra och det är roligt att det är fler som hör av sig till oss så vi kan hjälpa till att hitta lösningar, säger Tove Österud, energi- och klimatrådgivare för Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre.

Under 2022 har energi- och klimatrådgivarna gjort särskilda insatser för laddfordon/laddinfrastruktur och energieffektivisering i byggnader, vilket är två ämnen som Energimyndigheten bedömer vara prioriterade områden i energiomställningen.

Läs hela rapporten här: Fördjupad uppföljning kommunal energi- och klimatrådgivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(EKR) år 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur jobbar energi- och klimatrådgivarna? Läs om nyblivne husägaren Nicolas Polakof Cor i Malmö som fick hjälp av rådgivare Niklas Renfro: En riktigt bra tjänst för husägare – Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information:
Annika Nilsson, programansvarig för EKR på Energimyndigheten, 016-544 20 63
Tove Österud, energi- och klimatrådgivare för Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre, 063-14 65 60

Text: Elianne Timmersten