Ny struktur för primärvård i Östersund

IHälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att arbeta vidare med det förslag till ny struktur av regionens primärvård i Östersund som innebär att hitta en lösning för hälsocentral i Odensala och Torvalla, samt ny lokalisering av Zätagränds hälsocentral. 

Flera hälsocentraler i Östersund ligger i lokaler som behöver åtgärder, och i samband med det vill den politiska ledningen i hälso- och sjukvårdsnämnden att strukturen för hela primärvården i kommunen ses över. För att kunna nå en bred politisk enighet i frågan tillsatte nämnden tidigare i år en arbetsgrupp med uppdrag att göra en omvärldsanalys och utifrån den ta fram förslag på struktur för primärvården i Östersund. Det arbetet presenteras idag för nämnden.

– Jag tror ingen av oss räknade med att vi skulle uppnå total enighet kring ett slutgiltigt förslag, säger nämndens ordförande Tom Silverklo (C), men vi är överens på ganska många punkter.

Arbetsgruppen är överens om att Frösö, Lugnvik, Brunflo Hälsocentraler samt filialen i Lit fortsätter i nuvarande lokaler. Arbetsgruppen är också överens om att åtgärder för Odensala hälsocentral behöver göras.

– De punkter som skiljer oss åt handlar om huruvida vi ska ha en eller två hälsocentraler i Odensala/Torvallaområdet, var hälsocentralen på Zätagränd ska ligga samt vilka driftsformer vi ska verka för, säger Tom Silverklo.

– I korthet så vill vi i blå-gröna styret ha en lösning för behovet av hälsocentral/er i Odensala och Torvalla. Vi vill hitta en lösning i dialog med Östersunds kommun utifrån planeringen av stadsutvecklingen. Hälsocentral/er i området Odensala och Torvalla ska vara kompetenscentrum för primärvården ifråga om anpassat bemötande av personer med funktionsvariation/funktionsnedsättning. Vi måste hitta nya lokaler för Zätagränd och där vill vi att man räknar på alternativen, säger Tom Silverklo. Slutligen så vill vi möjliggöra för fler alternativa driftsformer, samt att alla byggnationer ska beakta framtidens digitala vård.

För mer information:
Tom Silverklo (C), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden, 073 267 27 97
Lennart Ledin (L), vice ordförande Hälso- sjukvårdsnämnden
Cristine Persson (C), tredje vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Text: Anna-Lena Högström