Nytt avtal kortar köerna till gynekologiska läkarbesök

Kvinnokliniken på Östersunds sjukhus har upphandlat ett avtal med hälsocentralen Fjällvivan i Östersund för utförande av cirka 800 gynekologiska läkarbesök innan årets slut. Detta för att korta köerna och erbjuda snabbare tillgång till vissa besök.

Under flera år har väntetiderna varit långa till vissa typer av gynekologiska läkarbesök och under coronapandemin har köerna växt. Genom det avtal som nu tecknats med hälsocentralen Fjällvivan räknar man med att kunna erbjuda ca 800 gynekologiska läkarbesök innan årets slut, varav cirka 500 av dessa är uppföljning av avvikande prover som fångats upp vid gynekologisk cellprovskontroll. Det innebär att gynekologen inspekterar livmodertappen genom en sorts mikroskop (kolposkop) och tar kompletterande prover.

– Vi är oerhört glada att äntligen ha fått till stånd den här lösningen som innebär att vi inte bara kommer kunna korta köerna utan även erbjuda snabbare utredning och diagnos av cellförändringar, säger Iréne Hoglert, verksamhetschef för område kvinna.

Fjällvivans hälsocentral ingår sedan november 2021 i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen, men den typ av läkarbesök som nu upphandlats faller inte inom ramarna för ordinarie primärvård. Fortfarande ställs dock höga krav att den upphandlade leverantören har den kompetens som krävs och kan leverera med hög kvalitet på ett fackmässigt och professionellt sätt.

– De patienter som nu remitteras till Fjällvivan kan känna sig helt trygga med att kvaliteten och kompetensen är säkerställd och att detta sker i tätt samarbete med oss, säger Iréne Hoglert.

Övriga besök som omfattas av upphandlingen är vissa rutinkontroller efter cancerbehandling, vissa besök kopplade till inkontinensbesvär samt vissa rutinbesök för den som genomgår infertilitetsbehandling.

Avtalet gäller fram till dess att Fjällvivan fullgjort sina åtaganden enligt avtalet, dock längst till den sista december 2022.

För mer information:
Iréne Hoglert, verksamhetschef för område kvinna, 070-600 43 71

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se