Nytt snabbstöd till kulturen och två nya företagsstöd

För att lindra coronakrisens effekter utlyser Region Jämtland Härjedalen snabbstöd till kulturen samt två nya företagsstöd. Erbjudandena till företag har tagits fram i dialog med både Jämtland Härjedalen Turism (JHT) och Samling Näringsliv.

Snabbstöd till kultursektorn

Region Jämtland Härjedalen utlyser ett snabbstöd till kulturarbetare i länet för att mildra coronakrisens effekter. Alla professionella fria utövare inom alla konst- och kulturformer kan söka. Ansökan ska göras senast 4 maj till respektive verksamhet via https://regionjh.se/kultur/covid19/extrautlysningsnabbstod

- För att snabbt kunna ge stöttning i en tid då kulturarbetare drabbats hårt går vi ut med en snabbutlysning som riktar sig till alla yrkesverksamma kulturarbetare i Jämtland Härjedalen, säger Kerstin Örbo, enhetschef Kulturutveckling inom Region Jämtland Härjedalen.

Företagsstöd för att mildra coronakrisens effekter.

De två nya stöden riktar sig till små- och medelstora företag:

  • Stöd till utbildning för besöksnäringen.
  • Strategiskt stöd i ekonomifrågor.

De två företagserbjudandena har tagits fram i dialog med både Jämtland Härjedalen Turism (JHT) och Samling Näringsliv.

- Stödpaketet kring företagsstöd är en nödvändig åtgärd för att stötta företagare i länet under coronatider och dess effekter som drabbar företagen säger Martina Lundholm, områdeschef Näringsliv inom Region Jämtland Härjedalen.

Urvalet av de företag som får stöd till utbildning för besöksnäringen kommer att ske tillsammans med JHT.

- Cirka 70 företag har visat intresse för att gå utbildningen och dessa kommer vi nu att kommunicera erbjudandet direkt till. Och i och med det är det antal som ryms i princip fyllt. Vi kommer inte kunna bevilja fler stöd än denna volym, menar Mats Forslund, vd på JHT (Jämtland Härjedalen Turism.)

De företag som kan beviljas strategiskt stöd i ekonomifrågor kommuniceras till stödsökande företag via Samling Näringslivs nätverk av revisions- och redovisningsbyråer.

Om förvaltningsområde Regional utveckling

Förvaltningsområde Regional utveckling har som uppgift att arbeta med att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet. För att främja det regionala tillväxtarbetet fördelas, från regeringen, tillväxtmedel i form av företagsstöd och projektstöd. Det handlar bland att om bidrag till investeringar, innovationsutveckling,

marknadsföring, och utbildning i små och medelstora företag. Ett särskilt stöd finns till kommersiell service på landsbygden.

För mer information:

Martina Lundholm, områdeschef Näringsliv, Region Jämtland Härjedalen.

Mobil: 070 – 696 95 41

E-post: martina.lundholm@regionjh.se

Kerstin Örbo, Enhetschef Kulturutveckling inom Region Jämtland Härjedalen.

Mobil: 072 537 0930

E-post: kerstin.orbo@regionjh.se

Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism (JHT)

Mobil: 070 – 377 25 76
E-post: mats.forslund@jht.se

Claes-Göran Carlsson, processledare på Samling Näringsliv

Mobil: 070 – 657 50 33

E-post: cgcarlsson@outlook.com

Text: Maria Stenquist