Nytt stöd till servicegivare på landsbygden

Region Jämtland Härjedalen ger ytterligare stöd till servicegivare på landsbygden, och avsätter 10 miljoner kronor under 2019.

- Det är en viktig fråga att föra den regionala utvecklingen framåt och då det finns en positiv investeringsvilja tycker vi att det är en viktig satsning, säger Martina Lundholm, områdeschef för Näringsliv inom Region Jämtland Härjedalen.

Investeringsstödet inom landsbygdsprogrammet, ett stöd som Länsstyrelsen handlägger, har haft stor efterfrågan och därmed fått in en större mängd ansökningar. Det har bidragit till att pengarna nu tagit slut.

För att hjälpa servicegivare på landsbygden med bland annat investeringar för kyl och frys kommer Region Jämtland Härjedalen att avsätta 10 miljoner kronor av de så kallade 1:1 medlen (statliga medel) under 2019.

Och något som ytterligare stärker stödet till servicegivare på landsbygden är regeringens kommande satsningar på landsbygden, (proposition 2017/18:179). Regeringen anser att staten har ett särskilt ansvar för att underlätta för kommersiell service i de glesaste landsbygdsområdena och har därför kraftigt ökat stödet till dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i gles- och landsbygder.

- Med de skärpta kraven på kyl- och fysmedia är ett ekonomiskt bidrag ofta helt avgörande för många handlare på landsbygden. Vi vill att det ska vara möjligt att leva och verka i hela vårt stora län och ser denna satsning som oerhört viktig för fortsatt utveckling av länet, avslutar Elise Ryder Wikén, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Om regler för köldmedium i kylar och frysar

Förordningen gäller från 1 januari 2015 (EU-förordning 517/2014). Direkt eller indirekt kommer alla som använder kyl-, frys- och värmepumpanläggningar att påverkas. Successivt måste handlarna gå över till alternativ som är bättre för miljön och inte påverkar växthuseffekten negativt. Från 2020 kommer det inte att vara tillåtet att fylla på med nytt köldmedium vid service.

För mer information:

Martina Lundholm, områdeschef Näringsliv, tfn:070-6969541, e-post: martina.lundholm@regionjh.se Elise Ryder Wikén, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, tfn:070-649 64 04, e-post:elise.wiken@regionjh.se 

Text: Maria Stenquist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se