Ökad inflyttning till Jämtlands län för första gången sedan 1988

Var vill människor egentligen bo och arbeta efter pandemin? Färsk statistik visar på positiv flyttrend till Jämtlands län.

Sedan 1988 har utflyttningen från Jämtlands län varit större än inflyttningen, enligt statistik från SCB. År 2020 vände det och kurvan för inrikes nettoinflyttning till Jämtlands län går åt andra hållet, en förändring som till stora delar antas bero på den rådande pandemin.

Tittar vi lite närmare visar det sig att tendenserna till ökad inflyttning pågått några år. Antalet inflyttare från Stockholm, Skåne och Västra Götaland började öka redan 2018 och sedan dess har antalet inflyttare från dessa regioner ökat allt mer, jämfört med hur många länsbor som flyttat till storstadsregionerna.

– Sedan 2018 har det flyttat fler personer till Jämtlands län från storstadsregionerna än vad det har flyttat personer från Jämtland till dessa regioner. Den huvudsakliga ökningen står Stockholmsområdet för, säger Emma Persson, statistiker och analytiker vid Region Jämtland Härjedalen.

Mellan 2018 och 2020 ökade antalet inflyttare från storstadsregionerna till länet med 526 personer. När flödena in och ut ur länet för 2020 räknats klart stod det klart att Åre, Krokom, Berg och Härjedalen hade en större inflyttning än utflyttning.

– I Åre har inrikes nettoinflyttningen varit positiv både hos män och kvinnor. Åre är den kommun som sticker ut och ökar oavsett beräkningssätt och kön, säger Emma Persson.

"Jobben finns i norr”

”Är du arbetslös eller funderar på att faktiskt byta jobb, ja då är det ett väldigt bra läge att faktiskt flytta norrut. Därför att där finns jobben. De kommer att finnas där”. Så sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) nyligen i en intervju i Sveriges Radio.

– Uttalandet är en viktig signal som utmanar normen och föreställningen om att det bara är i storstadsregionerna som de attraktiva jobben finns, för så är det ju inte. Jobben och möjligheten till ett hållbart liv finns här, vilket jag tror att allt fler börjat upptäcka. Inte minst sedan det blivit möjligt att jobba på distans, säger Sharre Blomqvist, projektledare vid Region Jämtland Härjedalen och ansvarig för inflyttarprojektet ”En attraktiv region” och dess inflyttarportal tasteget.nu.

Ett ökande rekryteringsbehov förutspås driva på en fortsatt inflyttning till Jämtlands län. Trots pandemin är rekryteringsbehovet fortsatt stort inom flera sektorer i länet. Ett exempel är IT-sektorn som räknar med att behöva rekrytera runt 700 utvecklare över en femårsperiod. En stor del av den kompetensen kommer behöva rekryteras till länet, då det helt enkelt inte finns tillräckligt många utvecklare här. Men även inom vård, skola, industri, ekonomi och tjänster kopplat till besöksnäringen spås rekryteringsbehovet delvis behöva täckas med kompetens som flyttar in till Jämtlands län från andra delar av landet och världen.

Regionråd Elise Ryder Wikén (M) håller med om att jobbmöjligheterna är stora i länet, och hon har märkt av det ökade intresset för regionen.

– När vi utannonserar jobb så är det idag många kvalificerade som söker från platser utanför länet. Det är glädjande att se att många upptäckt att det både går att bo till exempel nära en skidbacke och samtidigt ha ett spännande jobb, säger hon.

Elise Ryder Wikén hör till dem som länge trott på en ny grön våg.

– Långt innan pandemin märkte vi av ett ökat intresse för regionen, jag har väntat på det här länge, avslutar Elise Ryder Wikén.

För mer information:
Emma Persson, statistiker, 063-14 65 26
Sharre Blomqvist, projektledare, 076-103 69 46
Elise Ryder-Wikén, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, 070-649 64 04

Fakta om projektet En attraktiv region

Projektets huvudsakliga mål är att få fler personer inom yrken där det råder kompetensbrist att flytta till Jämtland Härjedalen. Projektet verkar för att utveckla arbetssätt kring inflyttning och att på olika sätt underlätta för fler att ta steget och flytta till regionen. Webbplatsen Tasteget.nu är en del av projektet och fungerar som en regional inflyttarportal och resurs för alla inflyttare till alla kommuner. Där finns tips, råd och möjlighet till personlig flyttvägledning genom projektets och kommunernas inflyttarvägledare. En attraktiv region finansieras av Region Jämtland Härjedalen genom statliga 1:1 medel, och medfinansieras av länets kommuner, Länsstyrelsen, Jämtkraft och Länsförsäkringar. Projektet sträcker sig över tre år och avslutas 2022-12-31.