Ökad insyn i hälso- och sjukvårdsnämndens arbete

Idag har den nytillträdda hälso- och sjukvårdsnämnden för mandatperioden 2023–2026 haft sitt första sammanträde. Beslut fattades bland annat om att nämndens möten delvis ska vara öppna för allmänheten, men även om att inte ta ut någon avgift vid besök på akuten för patienter som utsatts för våldtäkt och sexuellt övergrepp.

Hälso- och sjukvårdsnämndens möten har av tradition varit stängda för offentligheten, men idag togs beslut om att öppna upp delar av sammanträdena för åhörare. Detta för att skapa insyn i nämndens arbete och de ärenden som behandlas.

– Transparens och öppenhet är viktiga beståndsdelar i demokratin och jag tror att det är viktigt att bjuda in allmänheten till våra sammanträden för att skapa en ökad förståelse och insyn i det arbete som vi gör, säger Katarina Nyberg Finn som är hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Det är primärt den del av dagordningen med informationsärenden som kommer att vara öppna – gällande beslutsärenden kommer en bedömning att göras från gång till gång för att säkerställa att besluten inte innehåller sekretesskyddade uppgifter eller annan känslig information.

Avgiftsfri vård vid sexuella övergrepp

Cirka 25 personer per år kommer till akutmottagningen vid Östersund och söker vård efter att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp. Många av de drabbade har inte tillgång till en egen ekonomi eller är rädda för att det ska komma en faktura hem med posten som någon kan ifrågasätta, varför det med största sannolikhet finns ett mörkertal.

Efter att ha blivit utsatt för våldtäkt eller sexuella övergrepp är det bästa att söka vård så fort som möjligt för att kunna ta prover och säkra bevismaterial. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade idag att vård vid våldtäkt och sexuellt övergrepp ska vara avgiftsfritt för patienten vid första besöket och vid första återbesöket.

– Om du har drabbats av en sådan fruktansvärd kränkning som en våldtäkt eller sexuellt övergrepp innebär ska patientavgiften inte utgöra ett hinder för att söka vård. Beslutet innebär också att vi inte bestraffar offren ytterligare genom att de ska behöva betala för sin vård, och det känns viktigt, säger Katarina Nyberg Finn.

För mer information:
Katarina Nyberg Finn (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 072-202 53 63

Text: Sara Nilsson