Operationsbord skänks till Ukraina

Under sommaren 2023 kommer operationsavdelningen på Östersunds sjukhus att byta ut 15 av sina operationsbord. I stället för att de returneras till leverantören kommer de gamla borden nu att skänkas till Ukraina via biståndsorganisationen OperationAid.

Beslutet fattades idag via ett så kallat ordförandebeslut. Detta då ärendet bedöms så brådskande att det inte kan avvakta till nästa styrelsesammanträde.

– Behovet av medicinsk utrustning i Ukraina är omfattande. Sjukhus bombas regelbundet och utrustning förstörs så det är en självklarhet för oss att så snabbt som möjligt kunna bidra med det vi kan, säger regionstyrelsens ordförande Bengt Bergqvist.

Region Jämtland Härjedalen har tidigare via beslut i Regionstyrelsen skänkt ambulanser, medicinteknisk utrustning och förbrukningsmaterial till Ukraina. Biståndet gavs då via hjälporganisationen Stiftelsen Ukrainahjälpen Filippus i Örnsköldsvik. OperationAid fokuserar främst på att identifiera de mest akuta behoven, samla ihop medel och införskaffa samt leverera humanitärt bistånd och medicinsk utrustning till Ukraina, till de platser där de behövs som mest.

– Det känns bra att kunna ge Ukraina goda förutsättningar att direkt och konkret bidra till befolkningen i deras oerhört utsatta och drabbade vardag, säger Bengt Bergqvist.

För mer information:
Bengt Bergqvist (S), regionstyrelsens ordförande, 070-363 38 76

Mer information om OperationAid finns på www.operationaid.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Text: Sara Nilsson