Oro på många håll kring coronaviruset

Just nu finns en stor oro både på arbetsplatser och i samhället i stort kopplat till corona och covid 19. Det handlar dels om när man kan jobba eller gå till skolan och när man ska stanna hemma. Men det är också en oro som riskerar att stigmatisera personer i hemmakarantän, eller rent av friska personer som haft någon form av kontakt med någon som är eller kan vara smittad.

Smittskydd får många frågor både från chefer inom Region Jämtland Härjedalen och andra arbetsgivare kring när personal kan jobba och när de ska stanna hemma. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att den som är frisk, alltså inte har några symptom som liknar begynnande influensa, inte heller smittar.

- Det som gäller är fortfarande att om man är frisk kan man jobba men om man har influensaliknandesympton, även milda sådana, ska man stanna hemma, säger smittskyddsläkare Annika Ersson.

Många för fram att någon form av allmän screening på alla som befunnit sig i områden med smittade borde genomföras, men det är ingen idé:

- Det fungerar inte att ta prov på någon som inte är sjuk även om en anhörig är sjuk så länge det inte finns några symptom, säger Annika Ersson. Det måste finnas virus i slemhinnan för att vi ska få fram ett positivt resultat i en labanalys.

Sent torsdag eftermiddag fanns 8 smittade i Jämtland och Härjedalen. I hela landet finns dock flera hundra, och siffran stiger. Det medför att många arbetsplatser och många medarbetare berörs av situationen. Och det kommer att bli fler.

- Även vi berörs inte bara som vårdgivare utan även som arbetsgivare, berättar regiondirektör Hans Svensson. Vi har i nuläget en medarbetare som testats positiv och vi ser hur oroliga dennes kollegor är.

På andra håll i landet har personer som befinner sig i karantän i hemmet, eller som är sjuka men finns i hemmet, blivit ganska hårt åtgångna via exempelvis sociala medier. Även personer som är fullt friska men befunnit sig i ett land med många sjuka har ifrågasatts både på sina arbetsplatser och privat.

- Det är fullt naturligt med oro i en situation som denna men det är viktigt att vi hanterar vår oro på rätt sätt, säger Hans Svensson, och fortsätter:

- Vi kommer att få leva med denna smitta i många månader till, och vi måste därför ta det lugnt och helt enkelt leva efter den kunskap som finns kring corona och covid 19.

Mediekontakt corona och covid 19:
Anna-Lena Högström, 072-538 95 65

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se