Östersunds el-bussar, ett steg närmare ett fossilfritt län 2030

Från och med den 17 mars blir det möjligt att åka elbuss på linje 6 mellan Torvalla Centrum och Brittsbo. Östersund blir en av de första städerna i Sverige med rena elbussar, tidigare är det bara Umeå och Göteborg som har satsat på batteridrivna bussar.

Region Jämtland Härjedalen har liksom Östersunds kommun som mål att bli fossilbränslefritt och energieffektivt till år 2030. El-bussarna bidrar tillsammans med utbyggnad av laddinfrastruktur, klimatrådgivning och en rad andra initiativ till att nå målet.

- För att möta de utmaningar som klimathotet utgör måste alla bidra till en hållbar omställning. Att vi nu får el-busstrafik i länet är viktigt i arbetet att ställa om från fossila bränslen till mer hållbara transporter. Jag ser fram emot att vi nu växlar upp miljöarbetet, detta genom att dra lärdom av detta projekt och övriga initiativ som strävar mot att göra vårt län fossilfritt 2030, säger Robert Uitto, regionråd (s).

Linje 6 mellan Torvalla och Brittsbo är en av de tyngst trafikerade busslinjerna i Östersund med cirka 100 avgångar per dag. Sen linjen drogs om har de nya bostadsområdena Brittsbo och närliggande Sånghusvallen i Krokoms kommun fått tillgång till stadsbussarna. Vilket gör att fler nu har möjlighet att välja bussen framför bilen.

- Att välja kollektivtrafik framför egen bil är alltid en vinst för miljön. Elbussarna kommer att laddas med el från Billstaån i Hackås. Så just i detta fall blir miljövinsten extra stor då valet handlar om att ställa fossilbilen till förmån för att åka el-buss- som dessutom laddats med lokalt producerad, förnyelsebar energi, konstaterar Susanné Wallner, regionråd (m).

Elbussarna invigs formellt under fredagen den 16/3 under överseende av de för projektet samverkande parterna; Nettbuss, Länstrafiken, Jämtkraft, Trafikverket, ABB, Scania, Östersunds kommun, Krokoms kommun och Region Jämtland Härjedalen.

Under lördagen 17/3 mellan kl 11-14 bjuds allmänheten till en invigning vilken kommer äga rum nedanför Bussterminalen på Kyrkgatan. Klockan 12 tillkännages namnen på bussarna, detta sedan allmänheten under februari haft möjlighet att skicka in namnförslag vilka bedömts av en jury.

För mer information:
Robert Uitto (s), regionråd Tfn 070-962 73 64
Susanné Wallner (m), regionråd Tfn 072-213 24 12

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se