Pågående smittspårning

Just nu pågår en smittspårning i Åre, där kopplingar bland annat finns till After Ski-besök. I samband med detta vill regionens biträdande smittskyddsläkare Annika Ersson uppmana boende och besökare till våra turistanläggningar att tänka på smittrisken i umgänge med andra.

För mer information
Annika Ersson, biträdande smittskyddsläkare
Tfn 070-460 08 54

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se