Pågående smittspårning

Just nu pågår en smittspårning i Åre, där kopplingar bland annat finns till After Ski-besök. I samband med detta vill regionens biträdande smittskyddsläkare Annika Ersson uppmana boende och besökare till våra turistanläggningar att tänka på smittrisken i umgänge med andra.

För mer information
Annika Ersson, biträdande smittskyddsläkare
Tfn 070-460 08 54

Text: Anna-Lena Högström