Parterna överens om nytt arbetstidsavtal

Region Jämtland Härjedalen och Vårdförbundet har tillsammans arbetat fram ett nytt arbetstidsavtal. Den gemensamma bilden är att avtalet ska bidra till en god arbetsmiljö genom goda förutsättningar till återhämtning och stärka bilden av regionen som en attraktiv arbetsgivare.

Förhandlingarna, som har pågått sedan i höstats, har mynnat ut i ett nytt arbetstidsavtal som innebär kortare arbetstid för samtliga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor inom dygnet-runt-verksamhet inom hela hälso- och sjukvården, ambulanspersonal undantaget.

– Medarbetarna är grunden för att regionens verksamheter ska kunna bedriva bra vård. De arbetstidsmått avtalet reglerar ska bidra till en god arbetsmiljö genom goda förutsättningar till återhämtning, men ställer samtidigt krav på verksamheterna att planera för de kostnadsökningar det innebär säger hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist.

Det nya avtalet kommer kräva fler personer för att bemanna verksamheterna, men avsikten är inte att finansiera sänkt arbetstid genom att sänka bemanningsmålen. Därför ska en plan för hur finansieringen av de ökade kostnaderna inom verksamheten presenteras och godkännas av divisionschef.

Från arbetsgivarens håll ser man positivt på att ha hittat en lösning som innebär ett enhetligt arbetstidsavtal istället för flera olika och med enhetliga och rättvisa anställningsvillkor för samtliga medarbetare.

– Genom att erbjuda samma villkor för alla bli avtalet enkelt att tolka och tillämpa samtidigt som det möjliggör smidigare samarbete mellan olika områden, säger Krister Eriksson, HR-direktör.

Från Vårdförbundets sida ser man positivt på den överenskommelse som nu har tecknats.

– Vårt fokus har varit att ge förutsättningar för en god arbetsmiljö genom återhämtning, bland annat genom förskjutningen från 3-skift till 2-skift och ständig natt. Vi kommer tillsammans med arbetsgivaren utvärdera avtalet om ett år för att se om det behöver justeras eller anpassas, säger Roger Bergebo, avdelningsordförande, Vårdförbundet Jämtland.

Avtalet börjar gälla den 1 oktober 2021 och kommer att implementeras successivt. Senast januari 2022 ska samtliga verksamheter ha övergått till det nya avtalet.

Förhandlingar pågar fortfarande med Kommunal avseende nytt lokalt arbetstidsavtal.

För mer information:
Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, 073-061 15 79
Krister Eriksson, HR-direktör, 070-664 22 11
Roger Bergebo, avdelningsordförande Vårdförbundet Jämtland, 063-14 29 32

Text: Sara Nilsson