Pressinbjudan: Regiondagen 2023 – om regional utveckling i en föränderlig omvärld

Regiondagen är en dag med föreläsningar och diskussioner som på olika sätt berör hur utvecklingen i Jämtland Härjedalen påverkas av att vi befinner oss i en föränderlig omvärld präglad av civil och militär återuppbyggnad och beredskap.

Datum: måndag den 2 oktober 2023.

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gamla Teatern, Thoméegränd 20 i Östersund.

Representanter från medier är välkomna att närvara på plats under hela eller delar av dagen.

Deltagarna på Regiondagen är främst tjänstepersoner och förtroendevalda politiker i region, kommun eller myndighet samt representanter för verksamheter inom näringsliv och civilsamhälle.
Även intresserad allmänhet har kunnat anmäla sig. Alla platser är fullbokade men regiondagen ska även livesändas. Länk till sändningen kommer finnas på regionjh.se/regiondagen.

Talare som medverkar är bland annat:

  • Camilla Asp, överdirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), talar kring vad som händer i världen och hur det påverkar Sverige.
  • Anders Flanking, landshövding i Gotlands län, talar kring lokala utmaningar och målkonflikter vid försvarsetableringar och vad vi kan ha att lära av Gotland.
  • Jonas Karlsson, överste och chef för försvaret i Östersund, talar från neddragning till återuppbyggnad, om vad kan vi förvänta oss av den militära återetableringen i länet.
  • Tore O Sandvik, fylkesordförande i Trøndelag, talar kring ett utvidgat NATO i Norden, och hur samarbete mellan Jämtland Härjedalen och Trøndelag kan skapa tillväxt och trygghet.
  • Regionala utvecklingsnämndens ordförande Jonas Andersson, landshövdingen Marita Ljung och Kommunförbundet Jämtland Härjedalens vice ordförande Karin Jonsson avrundar dagen med ett samtal kring hur vägen framåt ser ut och vad som krävs för att stå starka tillsammans.

Samtliga talare och tidpunkter finns att se här:

Vid frågor, kontakta:

Jonas Andersson (S), Regionala utvecklingsnämndens ordförande, jonas.andersson@regionjh.se

Magnus Aspegren, regional utvecklingsdirektör, 063-14 65 77 eller magnus.aspegren@regionjh.se

Susanna Dillenbeck, moderator för Regiondagen, 063-14 65 45 eller susanna.dillenbeck@regionjh.se

Kontaktperson när Regiondagen pågår:

Linda Henriksson, kommunikationsstrateg, 070-573 44 41.

Om Regiondagen

Regiondagen är ett återkommande evenemang med syfte att ge en bild av läget i länet utifrån aktuella frågor. Senast hölls regiondagen år 2019, och sedan har det varit uppehåll på grund av covid-19-pandemin. I år arrangeras Regiondagen av Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Kommunförbundet Jämtland Härjedalen.

Text: Linda Henriksson