Pressinbjudan: Välkomna till Järnvägsforum Norr

Inbjudan till media att delta på Järnvägsforum Norr. Region Jämtland Härjedalen kommer i samband med Järnvägsforum Norr att lämna över en skrivelse till infrastrukturministern Tomas Eneroth om fortsatt funktionell järnvägstrafik till Norrland och Jämtlands län.

– Vi behöver ha ett robust, sammanlänkat och starkt järnvägssystem i norra Sverige för fortsatt konkurrenskraft och tillväxt säger Berit Eriksson, strategisk planerare, Infrastruktur och kommunikationer på Region Jämtland Härjedalen.

Skrivelsen innehåller synpunkter från aktörer i Jämtland Härjedalen inför upphandling av nattågstrafiken från och med januari 2021 i norra Sverige.

Om Järnvägsforum Norr

Forumet satsar på att bli ett årligt återkommande forum där aktörer i norr smalas för att utbyta information och arbeta med helhetsbilden av norra Sverige. Den röda tråden i Järnvägsforum Norr är bättre kommunikationer för varor, tjänster och människor som tillväxtmotor. I forumet diskuteras forskning och utveckling, näringslivets förutsättningar och samhällets möjligheter ur flera perspektiv.

Plats: Copperhill Lodge, Åre

Datum: 3 april 2019

Tid: onsdag kl. 09.00 – 15.00

Program

Moderator för dagen: Elisif Elvinsdotter

Kl. 09.00. Inledning Järnvägsforum Norr 2019, Elvy Söderström, ordförande

Kl. 09.05 Världsledande även 2040! Catherine Löfquist, Miljöchef Bring Logistik Norden

Kl. 09.15 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft. Thomas Eneroth, Sveriges infrastrukturminister. Anders B Werp, statssekreterare för Norges samferdelsminister Jon Georg Dale.

Kl. 10.00 FIKA

Kl. 10.30 Sverige, världens första hållbara destination – är det möjligt för ett litet land uppe i Norden? Maud Olofsson, ordförande Visita

Lönsamt Näringsliv och ingen klimatpåverkan. Nina Ekelund, Generalsekreterare Hagainitiativet

Vad krävs för att tågen ska leva upp till den förväntan som finns och den efterfrågan som kommer att finnas i framtiden? Christer Fritzon, VD SJ och Dag Logcrantz, VD Svenska Tågkompaniet/Vy

Kl.11.30 Hur håller transportsystemet för dagens behov och framtidens framgångar? Samtal med gäster och tidigare talare under ledning av moderator Elisif Elvinsdotter

Kl.12.15 LUNCH

Kl. 13.15 Samfunnsøkomomiske effekter av bedre infrastruktur. Morten Velde, Seniro Researcher, NTNU – Norwegian University of Science and Technology

Kl. 13.30 Vi är de som gör norra Skandinavien världsledande. Håvard Wollan, CEO Biokraft AS, Björn Broström, Markandschef SkistarÅre, Anna Gradin, Nouryon

Kl. 14.00 Planeringsprocessen och vad som kommer att krävas för att nå ett klimatneutralt transportsystem till 2030 och 2045, Lena Erixon, Generaldirektör Trafikverket

Kl. 14.25 Avslut – Kommer vi att vara världsledande även 2040?

Invigning av Stora helvetet

Vi välkomnar även media att delta på invigning av Stora Helvetet. Trafikverket inviger den nya bron och elektrifieringen av järnvägen i Stora Helvetet. Tågen går över bron och nu är också kontaktledningen färdigbyggd fram till gränsen mot Norge.

Anmälan är inte nödvändig men ta med presslegitimation.

Tid: onsdag 3 april 2019 klockan 16:30 – 18:15.

Plats: Stora helvetets östra brofäste

Transporter finns att tillgå i anslutning till Järnvägsforum Norr.

För mer information

Invigning av Stora helvetet Pdf, 333.4 kB. (PDF)

Anders Byström, regional utvecklingsdirektör, Område Regional utveckling, Region Jämtland Härjedalen, anders.byström@regionjh.se Telefon: 063 - 14 66 00 Mobil: 070-687 01 51

Maria Stenquist, pressansvarig för Område Regional utveckling, e-post: maria.stenquist@regionjh.se altn. mobil: 072- 733 37 51

Text: Maria Stenquist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se