Pressträff och visning av regionernas eget ambulansflyg

För första gången landar Svenskt Ambulansflyg med ett av de nya ambulansflygplanen av typen PC-24, på Åre Östersund Airport. Det ger oss möjlighet att bjuda in till en pressträff och visning av det moderna ambulansflygplanet.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg är Sveriges regioners eget ambulansflyg. I november startar operativ drift i norra Sverige och start södra Sverige, februari 2023.

Plats: Åre Östersund Airport

Tid: Måndag den 11 oktober kl. 10.00 - 11.30.

– De nya ambulansflygplanen är utrustade för intensivvård på en högre nivå än vi tidigare sett. Det har extra stor betydelse för vår regions förmåga att rädda liv och erbjuda våra invånare en jämlik sjukvård, säger Eva Hellstrand (C), regionråd, Region Jämtland Härjedalen.

Vid pressträffen deltar:
Eva Hellstrand (C), regionråd, Region Jämtland Härjedalen
Hans Svensson, regiondirektör, Region Jämtland Härjedalen

Ambulansflygplanen har en inredning likt sjukhusets intensivvårdssal med en utökad kapacitet för syrgas, trycklyft och vakuum. Patient på bår med medicinteknisk utrustning tas ombord med hjälp av en elektrisk bårlyft. Lyftet ombord genom en extra bred port ger en extra hög patientsäkerhet och en arbetsmiljö med minskad risk för onödiga lyft- och klämskador. Flygplanet kan ta upp till tre bårar samtidigt, vilket ökar kapaciteten och möjliggör en minskning av antalet flygturer för patienter med stabila tillstånd.

Välkomna!