Primärvården i Region Jämtland Härjedalen blir universitetssjukvårdsenhet

Som första enhet i Norra sjukvårdsregionen utanför Region Västerbotten har primärvården i Region Jämtland Härjedalen tilldelats status som universitetssjukvårdsenhet.

- Allmänmedicin har länge varit ett av våra starka forskningsområden. Att vår primärvård blir en universitetssjukvårdsenhet är en stor framgång för den forsknings- och utbildningsverksamhet som bedrivs inom vår primärvård, säger Göran Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör i Region Jämtland Härjedalen.

Redan 2008 inleddes en långsiktig och kraftfull strategisk satsning på klinisk forskning. 2011 utvidgades den då regionerna i Norra sjukvårdsregionen och Umeå universitet gemensam investerade i att regionalisera läkarutbildningen till bland annat Östersund. Utbildnings- och forskningsverksamhet inom allmänmedicin i Jämtland har nu nått så hög kvalitet att den uppfyller alla krav för Universitetssjukvårdsenhet.

- Allmänmedicinsk forskning är bred med ett patientnära perspektiv. Den handlar ofta om symtom och sjukdomar som är vanliga i befolkningen och resultat från forskningen får betydelse för många, säger Eva Samuelsson, professor i allmänmedicin och allmänläkare i länet.

Universitetssjukvård infördes 2015 i ett nationellt avtal mellan svenska staten och de sju landsting/regioner inom vilka universiteten primärt bedriver läkarutbildning och medicinsk forskning. Det är enheternas forsknings- och utbildningsverksamhet som bedömts enligt högt ställda kvalitetskrav på bland annat undervisning, vetenskap, utveckling av hälso- och sjukvård och samverkan.

- Detta är ett mycket glädjande besked. Vi från den Medicinska fakulteten ser det som ett steg i akademiseringen av sjukvården i hela Norra sjukvårdsregionen. Vår förhoppning är att flera sjukvårdsenheter ska uppnå denna status vilket säkrar den långsiktiga hållbarheten för läkarutbildningen på fyra studieorter och forskningssamarbetet inom Norrland, säger Marie Bixo, prodekan vid den Medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

De flesta hälsocentraler i länet tar emot studenter för klinisk handledning. Primärvårdsplaceringarna är mycket uppskattade och får ofta toppbetyg i studenternas utvärderingar. Att bli väl bemött som student och känna sig uppskattad skapar ett bra utbildningsklimat som också bidrar till utmärkelsen som universitetssjukvårdsenhet.

För mer information:
Göran Larsson, 070-293 50 44
Eva Samuelsson, 070-69 66 440

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se