Primärvård online införs på alla hälsocentraler

Primärvården i Region Jämtland Härjedalen har testat en onlinetjänst i liten skala på några hälsocentraler via e-tjänsterna på 1177.se. Nu breddinförs tjänsten för alla invånare för att öka tillgängligheten.

– Vi har skyndat på införandet av en ny digital tjänst i och med spridningen av Covid-19. Nu erbjuder vi ytterligare ett sätt att kontakta oss på. Att kunna få hjälp och träffa oss online istället för att besöka oss är extra viktigt just nu, säger Anna Granevärn, primärvårdschef.

Primärvård online finns på respektive hälsocentrals sida på 1177.se under rubriken Våra e-tjänster från och med 19 mars. För att använda tjänsten loggar besökaren in med bank-ID och svarar på ett antal frågor. Utifrån svaren guidas personen vidare till egenvårdsråd eller möjlighet att chatta med en sjuksköterska som vid behov ordnar en vidare kontakt fysiskt eller digitalt med en läkare på hälsocentralen.

– Att logga in och svara på frågor och chatta med en sjuksköterska är kostnadsfritt, läkarbesöket kostar som vanligt 300 kronor, säger Anna Granevärn.

För mer information
Anna Granevärn, primärvårdschef, tfn 070-261 05 59

Text: Anton Säwström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se