Rättelse angående Regionens coronastatistik

Uppgifter har förekommit om att Regionen inte redovisar de provtagna som konstaterats smittade genom provtagning i de så kallade provtagningsbussarna. Det stämmer inte. Antalet laboratorieverifierat smittade i länet är och har hela tiden varit korrekt återgivna i den statistik som skickas ut, inklusive provsvar från provtagningsbussarna. Det antalet tas från en nationell smittskyddsdatabas, och där ingår alla smittade. Den siffra som inte ligger med i underlaget är antalet som provtagits i bussarna. Vi håller för närvarande på att kolla hur vi ska få med den siffran också.

Däremot är det fortfarande viktigt att hålla på de råd för att minska smittspridning som gått ut. Det är inte alla som provtar sig, särskilt inte bland dem som har lindriga symptom, så det finns med största sannolikhet fler som är smittade.

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se