Reaktioner Stockholmsfokus i statlig utredning om besöksnäringen

Idag antog regionala utvecklingsnämnden ett yttrande gällande den statliga utredningen om besöksnäringen. Bland annat poängteras vikten av en utvecklad infrastruktur och att utredningen håller sig på en nationell nivå.

Syftet med utredningen är att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. Något som Region Jämtland Härjedalen anser är viktigt då besöksnäringen är ett av Jämtland Härjedalens viktigaste näringslivsområden.

- Det finns ett ständigt behov av att utveckla förutsättningarna för att vår besöksnäring ska fortsätta växa och vara konkurrenskraftig på en global arena. Att öka tillgängligheten hit är en mycket viktig fråga, att utveckla transportvägar från övriga landet och världen är av avgörande betydelse för att få fler besökare till länet, säger Susanné Wallner, regionråd (m).

Den statliga utredningen belyser även storstädernas betydelse för besöksnäringen i landet, där Stockholm som huvudstadsregion ges en särställning. Region Jämtland Härjedalen anser också att besöksnäringen i Stockholms län är viktig, precis lika viktig som den är i övriga delar av landet. I yttrandet poängteras därför att utredningen bör hålla sig på en nationell nivå, med regionala- och kommunala inspel.

- Det är klart att Storstadsnaven är viktiga, inte minst för att de allra flesta av våra besökare reser via någon av våra storstäder, men det är även viktigt att utredningen har hela landet i fokus och inte får slagsida åt storstadsregionerna. Något som ofta förbises, så även i denna utredning, är möjligheterna som vår närhet till Trondheim med storflygplatsen Vaernes ger, avslutar Robert Uitto, regionråd (s).

Sedan tidigare har projektmedel avsatts för att realisera interegprojektet Welcome!. En av målsättningarna med projektet är att det ska bidra till ökad tillgänglighet till destinationerna i länet och Tröndelag. Projektet har också som mål att öka antalet utländska turister till Jämtlands, Härjedalens och Tröndelags destinationer för att på så sätt bidra till ökad året-runt-turism. Genom samverkan med besöksnäringen på den norska sidan ska även förutsättningarna för att locka fler internationella resenärer utvecklas.

För mer information:
Robert Uitto (s), regionråd Tfn 070-962 73 64
Susanné Wallner (m), regionråd Tfn 072-213 24 12

Text: Shahram Blomqvist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se