Regionala rekommendationer förlängs i Jämtland Härjedalen

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt på en hög nivå i Region Jämtland Härjedalen. Den brittiska virusvarianten utgör nu mer än 90% av fallen, vilket kan bidra till ökad smittspridning. De flesta nya fall identifieras på arbetsplatser, via hushållskontakter men även vid sociala möten utanför den närmaste kretsen.

Med anledning av detta förlängs och uppdateras de regionala rekommendationerna. De ska ses som en regional förstärkning av gällande allmänna föreskrifter.

Arbetsgivare rekommenderas öka sina insatser genom att:

  • uppmana personal att arbeta hemifrån och erbjud förutsättningar för det.
  • använda digitala alternativ eller skjuter upp tjänsteresor, konferenser m.
  • ge anställda möjlighet att hålla avstånd (1,5 - 2 m) till varandra, till exempel vid möten, i fikarum och i omklädningsrum.
  • ge anställda möjlighet att regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten eller använda handdesinfektion.

Provta dig omgående vid symtom

Vid luftvägssymtom eller andra symtom som kan tyda på covid-19, även lindriga, ska du stanna hemma och lämna prov för covid-19. Rekommendationen gäller från förskoleklass.

Stanna hemma när någon i hushållet insjuknat och väntar på provsvar

Alla i ett hushåll rekommenderas i möjligaste mån att vara hemma från det att någon får symtom som kan stämma med covid-19

Därtill gäller tidigare rekommendationer även fortsättningsvis;

  • Umgås endast med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
  • Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel
  • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
  • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta
  • Använd engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafik på vardagar mellan klockan 7–9 samt 16–18. Gäller för personer födda 2004 och tidigare.
  • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt i inomhusmiljö inte går att undvika. Munskydd ska enbart användas som komplement till övriga rekommendationer. Håll avstånd är viktigast. Generell munskyddsanvändning rekommenderas i nuläget inte i skolmiljön.

Rekommendationerna gäller omedelbart och till den 2 maj 2021 med löpande omprövning utifrån smittoläge.

För mer information
Micael Widerström, Smittskyddsläkare Region Jämtland Härjedalen, 070-680 83 05

Text: Sara Nilsson / Micael Widerström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se