Regionala rekommendationer i Jämtland Härjedalen förlängs till 31 maj

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande på en hög nivå i Region Jämtland Härjedalen. Med bakgrund av detta har beslut tagits att förlänga de regionala restriktionerna fram till 31 maj.

Arbetsgivare rekommenderas öka sina insatser genom att:

  • uppmana personal att arbeta hemifrån och erbjud förutsättningar för det.
  • använda digitala alternativ eller skjuter upp tjänsteresor, konferenser m.
  • ge anställda möjlighet att hålla avstånd (1,5 - 2 m) till varandra, till exempel vid möten, i fikarum och i omklädningsrum.
  • ge anställda möjlighet att regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten eller använda handdesinfektion.

Provta dig omgående vid symtom

Vid luftvägssymtom eller andra symtom som kan tyda på covid-19, även lindriga, ska du stanna hemma och lämna prov för covid-19. Rekommendationen gäller från förskoleklass.

Stanna hemma när någon i hushållet insjuknat och väntar på provsvar

Alla i ett hushåll rekommenderas i möjligaste mån att vara hemma från det att någon får symtom som kan stämma med covid-19

Därtill gäller tidigare rekommendationer även fortsättningsvis;

  • Umgås endast med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
  • Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel
  • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
  • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta
  • Använd engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafik på vardagar mellan klockan 7–9 samt 16–18. Gäller för personer födda 2004 och tidigare.
  • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt i inomhusmiljö inte går att undvika. Munskydd ska enbart användas som komplement till övriga rekommendationer. Håll avstånd är viktigast. Generell munskyddsanvändning rekommenderas i nuläget inte i skolmiljön.

Rekommendationerna gäller till och med den 31 maj 2021 med löpande omprövning utifrån smittoläge.

För mer information
Micael Widerström, Smittskyddsläkare Region Jämtland Härjedalen, 070-680 83 05

Text: Sara Nilsson