Regional medfinansiering av Leaderområden 2023–2027

Regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen har beslutat att medfinansiera länets tre leaderområden med totalt 9,5 miljoner kronor under perioden 2023–2027. Summan ingår i den totala budgeten för området som tillsammans med kommuner, stat och EU uppgår till över 85 miljoner kronor.

Länets tre leaderkontor – Leader Mittland, Leader 3sam och Leader Grogrund – har sökt medfinansiering från Region Jämtland Härjedalen för kommande programperiod 2023–2027. Summan uppgår till 9 544 684 kronor.

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling. Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet som utgår från den lokala platsen.

– Leadermetoden och föreningarnas strategier ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin, säger Elise Ryder Wikén som är ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Vår medfinansiering möjliggör handlingskraft som bygger social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet genom att tillvarata styrkor och utvecklingsmöjligheter i lokalsamhället.

Leaderområdenas budget medfinansieras med 33 procent offentligt stöd från regional och kommunal nivå. Resterande belopp kommer från stat och EU. Summan i den totala budgeten för området tillsammans med kommuner, stat och EU uppgår till över 85 miljoner.

– Förutom den ekonomiska medfinansieringen så kommer regionens politiker och tjänstemän också att vara delaktiga i det fortsatta arbetet, säger Elise Ryder Wikén. Det finns många idéer hos föreningar och företag på landsbygderna som kan förverkligas via Leader.

Region Jämtland Härjedalens medfinansiering uppdelat per Leaderområde mellan åren 2023–2027:

  • Leader Mittland Plus: 446 743 kronor.
  • Leader 3sam: 3 686 747 kronor.
  • Leader Grogrund: 5 411 194 kronor.

Fakta om Leader

Leader är en EU-initierad utvecklingsmetod genom att privat, ideell och offentlig sektor tagit fram en strategi som bidrar till utveckling i landsbygder i ett område. Leader-områdena godkänns av Jordbruksverket och organiseras i ideella föreningar. Leaders strategi genomförs med insatser som finansieras i projektform. Leaderprojekt prioriteras av LAG (Local Action Group), sammansatt av personer med lokal förankring och kunskap som verkar i det berörda området.

För mer information:

Elise Ryder Wikén, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, elise.wiken@regionjh.se, 070-649 64 04.

Malin Nyqvist Ljungberg, regional utvecklingsstrateg med fokusområde landsbygder, malin.nyqvistljungberg@regionjh.se, 063-14 66 03.

Text: Malin Nyqvist Ljungberg