Regional utveckling agerar med anledning av coronaviruset/covid-19

Med anledning av coronaviruset/Covid-19 kommer Regional utveckling att agera och vidta ett antal åtgärder med anledning av konsekvenser för länets företag.

- Vi är regionalt utvecklingsansvariga i länet och vi befinner oss i ett läge där vi kan se att vissa branscher har kraftigt minskade orderingångar, och att företagarna därför har fått det besvärligt. Med anledning av det nuvarande läget har jag fått i uppdrag av politiken i Region Jämtland Härjedalen att genomföra följande: fortlöpande kontakt med Handelskammaren i Jämtland Härjedalen, ha fortsatt kontakt med handelsministern Anna Hallberg, titta på det krispaket som regeringen presenterat, se över hur vilket uppdrag Almi har nu och framåt, säger Anders Byström, regional utvecklingsdirektör inom Region Jämtland Härjedalen.

Förvaltningsområde Regional utveckling har som uppgift att arbeta med att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet. För att främja det regionala tillväxtarbetet fördelas, från regeringen, tillväxtmedel i form av företagsstöd och projektstöd. Det handlar bland att om bidrag till investeringar, innovationsutveckling, marknadsföring, och utbildning i små och medelstora företag. Ett särskilt stöd finns till kommersiell service på landsbygden.

- Vi kommer vidare att titta på hur och om vi kan använda våra projektmedel i den här situationen för att hjälpa företagarna i länet. Jag kommer kontakta Sveriges representant i Bryssel för att ta reda på vad EU gör med de projektmedel som redan gått ut, skulle de kunna användas för insatser för att hjälpa situationen med anledning av coronaviruset? Vi ska även se vad EU-kommissionen säger om reglerna kring statsstöd då det är viktiga frågor för hela länet och vår region, fortsätter Anders Byström.

Det rådande läget innebär även en allvarlig kris för hela kultur-Sverige och Regional utveckling inom Jämtland Härjedalen agerar även inom kulturområdet.

- Det här är en kris även för fria kulturskapare som drabbas genom inställda arrangemang. Estrad norr har exempelvis ställt in sina aktiviteter i skolor. Vi har generellt en generös inställning till våra frilansare, då detta drabbar dem hårt, vår inställning är att vi ska betala ut gager till de vi kontrakterat, avslutar Anders Byström.

För mer information:

Anders Byström, regional utvecklingsdirektör, Region Jämtland Härjedalen.

Mobil: 070 – 687 01 52

E-post: anders.bystrom@reigonjh.se

Text: Maria Stenquist