Regioner i norr bjuder in till möte om bättre vägar

Region Jämtland Härjedalen och fem andra regioner i norra Sverige har, i en gemensam skrivelse, uppmanat landsbygdsminister Peter Kullgren och infrastrukturminister Andreas Carlsson att ge mer medel till vägarna. Regionerna önskar också dialog om hur man gemensamt kan öka tillgängligheten och trafiksäkerheten och skapa bättre förutsättningar för hela Sverige.

Bakgrunden är bland annat att de berörda regionerna anser att fördelningen av medel mellan länen behöver ses över, eftersom nuvarande modell under en alltför lång tid inneburit att större delen av medlen gått till storstadsregioner och befolkningsrika län – och att det över tid har lett till en ojämlikhet mellan länen där risken att skadas och dödas i trafiken är högre på landsbygden samtidigt som förutsättningarna för regional utveckling begränsas.

Detta påverkar möjligheterna för människor att bo och arbeta på landsbygden. Och med bättre vägar och trafiksäkerhet kan den regionala utvecklingen stimuleras.

Därför har politiker från regionala utvecklingsnämnderna i de sex regionerna, genom skrivelsen, tagit initiativ till ett möte med ministrarna på landsbygds- och infrastrukturdepartementet för en dialog om hur tillgängligheten och trafiksäkerheten kan öka och därmed skapa bättre förutsättningar för hela Sverige.

Förutom Region Jämtland Härjedalen har Region Västernorrland, Region Värmland, Region Norrbotten, Region Gävleborg och Region Västerbotten undertecknat skrivelsen.

För mer infomation:

Joachim Glassell, projektledare, Utveckling näringsliv och samhälle, Region Jämtland Härjedalen, e-post: joachim.glassell@regionjh.se eller telefon: 063-14 65 21.

Text: Joachim Glassell och Linda Henriksson