Regioner i norr till infrastrukturministern om höjda länsramar till länens vägar

Den 13 september ska politiska representanter för regionerna Jämtland Härjedalen, Värmland, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten träffa infrastrukturminister Andreas Carlsson för dialog kring behovet av mer medel för att kunna förbättra standarden på länens vägar. Det är resultatet av den gemensam skrivelse som dessa regioner skickade till infrastrukturministern och landsbygdsministern tidigare i år.

– I skrivelsen lyfte vi behovet av ökade medel och problemet med nuvarande modell där flera av landsbygdslänen är förlorare. Vi önskade en dialog med ministern i frågan om varför det är viktigt att skapa förutsättningar för bra transportinfrastruktur i hela landet. Vi är glada att mötet nu blir av och att vi från flera regioner har samlats för gemensam påverkan i denna viktiga fråga, säger Jonas Andersson, (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden Region Jämtland Härjedalen.

Mötet med infrastrukturministern kommer att representeras av fyra av regionerna genom ordförandena i deras regionala utvecklingsnämnder, samt en tjänsteman.

– Vi menar att fördelningen av medel mellan länen måste ses över och att länsplanernas del av anslaget i den nationella planen behöver öka. Den nuvarande modellen har alltför länge inneburit att större delen av medlen går till storstadsregioner och län med stor befolkning. Det har skapat en ojämlikhet där möjligheterna att utveckla vägstandard och säkra vägstråk skiljer sig mellan olika län i Sverige.

– Effekterna av den låga tilldelningen är många, där vi ser ett exempel i att säkerhetsbrister kan leda till sänkta hastigheter och därmed ger sämre möjligheter till arbetspendling, menar Jonas Andersson.

Mötet hålls i Regeringskansliet i Stockholm. Det är ett slutet möte.

För mer information:

Jonas Andersson, (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen, 072-702 74 80.

Berit Eriksson, infrastrukturstrateg, Region Jämtland Härjedalen,
070-378 00 73.

Text: Berit Eriksson.