Region Jämtland Härjedalen anpassar arbetet utifrån läget i Ukraina

Region Jämtland Härjedalen fattade 24 februari beslut om att gå upp i stabsläge för att vara förberedd för eventuella störningar som kriget i Ukraina och det försämrade säkerhetsläget i närområdet kan orsaka.

Ett scenario som regionen tagit höjd för är flyktingströmmar från Ukraina. Planeringen för detta scenario har pågått en tid och tisdag 15 mars fattade regiondirektören beslut om bildandet av en särskild sjukvårdsledning för flyktingmottagande.

Uppdraget till den särskilda sjukvårdsledningen är att säkerställa att Region Jämtland Härjedalen har ett tryggt och organiserat mottagande av flyktingar.

– För Region Jämtland Härjedalens del handlar det om att på bästa möjliga sätt ta hand om människor som är i behov av nödvändig sjukvård med allt vad det innebär och utifrån förutsättningarna. En särskild sjukvårdsledning innebär att vi samverkar och stödjer varandra mellan olika funktioner inom vår organisation, säger Anders Byström, tillförordnad regiondirektör vid Region Jämtland Härjedalen.

I den särskilda sjukvårdsledningen kommer bland annat personer med kompetens inom krisberedskap, sjukvårdsledning, medicin, migrationshälsa och kommunikation att arbeta. Ett uppdrag för den tillsatta särskilda ledningen blir att samordna och samverka i mottagandet, tillsammans med andra aktörer i länet som till exempel kommunerna, Länsstyrelsen Jämtlands län och Migrationsverket med flera.

Kontakt:

Tim Wiklund, krisberedskap säkerhet och miljö vid Region Jämtland Härjedalen

Telefon: 063-14 75 12
E-post: tim.wiklund@regionjh.se

Text: Thomas Jarnehill