Region Jämtland Härjedalen delar ut nytt kulturstipendium

Regionala utvecklingsnämnden beslutade 17 september att dela ut tre arbetsstipendier på vardera 50 000 kronor. Stipendiaterna är Nayla Espinosa Garcia, scenkonst, Linda Petersson, bildkonst samt Elin Olofsson, litteratur. Det är första gången stipendierna delas ut.

Arbetsstipendierna inrättades 2019 med syfte att möjliggöra för professionella författare, bildkonstnärer och verksamma inom scenkonst att under en viss tid kunna ägna sig åt och utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendiaterna ska vara bosatta och/eller huvudsakligen verksamma i Jämtlands län.

"Det är med glädje vi har fått besluta om de nyinstiftade arbetsstipendierna idag. De visar upp Jämtland Härjedalens rika kulturliv, skapar förutsättningar för fler professionella kulturarbetare och stärker med det regionens attraktivitet. De tre stipendiaterna har i sina respektive utövningar utvecklat regionens kulturliv och det här är vårt sätt att visa uppskattning och ge möjligheter till ett än mer utvecklat konstnärskap" säger Regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén (M).

Motivering scenkonst

Dansaren och koreografen Nayla Rocio Espinosa Garcia har en gedigen konstnärlig utbildning och profil med bland annat en kandidatexamen i koreografisk komposition. Efter utbildning i hemlandet Colombia samt Argentina, och med hela världen som arbetsfält, bor och verkar Nayla numera i länet.

Region Jämtland Härjedalen vill genom att tilldela Nayla Rocio Espinosa Garcia arbetsstipendium inom scenkonst visa uppskattning för hennes vilja till fortsatt skapande och utveckling av dansen som scenkonst i länet.

Utdelning av stipendiet sker i samband med Absolut Jämtlands konsert i Östersund den 7 december.

Motivering bildkonst

Linda Peterssons intressanta konstnärskap rymmer en bred praktik, ett dokumentärt uttryck och ett starkt konceptuellt innehåll. I fotografi och film undersöker, synliggör och utmanar hon vår tids föreställningar om olika platser och företeelser med en djup historisk och samtida förankring. Ensam eller i samarbete med andra arbetar hon i projekt som gestaltar sig i drabbande konstverk om angelägna och aktuella samhällsfrågor.

Linda Petersson tilldelas Region Jämtland Härjedalens arbetsstipendium för konst för att ges möjlighet att arbeta med och vidareutveckla sitt projekt som tar avstamp i vad hon själv kallar länets dolda kvinnohistoria.

Utdelning av stipendiet sker i samband med invigningen av Konstens vecka den 28 september.

Motivering litteratur

Elin Olofsson får Region Jämtland Härjedalens arbetsstipendium i litteratur för att ta nästa steg i sitt författarskap. Hennes romaner har redan nått en bred krets av läsare som troget följer hennes utgivning. Med avstamp i det lilla och lokala berättar Elin Olofsson om det angelägna och allmänmänskliga. Hon låter oss möta tidigare ohörda röster. Det är inte minst landsbygdens kvinnor hon skriver fram och hon gör det med en alldeles egen ton och ett visst mått av vrede. Här finns teman som berör, ett livfullt mod, en humor och en blick för såväl det starka som det sårbara. Detta är ett författarskap med driv och passion.

Sedan debuten 2013 har hon hela tiden visat på en riktning framåt, detta vill regionen nu stödja genom ett stipendium. I Elin Olofsson romaner känner vi igen oss, men hennes texter spränger gränser och lockar läsare från hela landet och genom översättningar sprids de nu också internationellt.

Utdelning av stipendiet sker i samband med Bokens dag på Storsjöteatern i Östersund den 24 oktober.

För mer information

Ingrid Printz, Kulturchef, Telefon: 063 14 67 00 mobiltelefon: 070 311 24 24, e-post: ingrid.printz@regionjh.se

Bildkonst: Karin Kvam, Länskonstkonsulent Bildkonsten, Telefon: 063 14 67 27 mobiltelefon: 070 350 76 39, e-post: karin.kvam@regionjh.se

Scenkonst: Malin Hülphers, Scenkonstchef Estrad Norr, Telefon: 063 14 67 35 mobiltelefon: 070 252 61 58, e-post: malin.hulphers@regionjh.se

Litteratur: Catarina Lundström, Läs- och litteraturutvecklare, Mobiltelefon: 070-254 75 87, e-post: catarina.lundstrom@regionjh.se

0 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se