Regiondirektör Anders Byström skakar hand med Birger Henning Endreseth, assisterende fagdirektør. Förstora bilden

Regiondirektör Anders Byström skakar hand med Birger Henning Endreseth, assisterende fagdirektør.

Region Jämtland Härjedalen förlänger vårdsamverkansavtal med Norge

Sedan 2018 har boende i västra Härjedalen erbjudits möjligheten till vård på Röros sjukhus. Nu förlängs samverkansavtalet som bidragit till att vården kommit närmare patienten samtidigt som det öppnat upp för fördjupat samarbete och möjligheter över nationsgränserna.

Samarbetet gäller i första hand listade i Funäsdalen, med Lossendammen som geografisk gräns i öster, som behöver remiss för vidare vård. När patienten remitteras till Norge hanteras det på samma sätt som inom Sverige. Remisserna skickas som regel till Röros Sjukhus som i sin tur kan göra bedömningen att patienten förflyttas till sjukhuset i Tynset.

– Med den här modellen så får våra patienter nära vård med bibehållen, hög vårdkvalitet. Det är till stor nytta, särskilt för äldre och multisjuka, så det känns fantastiskt bra att få fortsätta det fina samarbete som vi har etablerat, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Katarina Nyberg Finn.

När patienten är i Norge betraktas den som en norsk patient vilket innebär att det inte krävs några särskilda rutiner eller bedömningar. Om det skulle uppstå komplikationer som kräver annan kompetens än den som finns i Röros/Tynset gäller dessa sjukhus normala rutiner, vilket innebär att patienten transporteras till St. Olavs sjukhus i Trondheim.

För att snabbt kunna utvärdera och klargöra eventuella frågor som uppkommer under vägen finns en operativ ledningsgrupp som träffas minst var tredje månad. Gruppen består av representanter från Funäsdalens hälsocentral, Röros sjukhus och Tynset sjukhus.

Dokumentation sker enligt gällande rutiner i respektive land. Norsk journalinformation skickas som en utskrift till Funäsdalen som sedan scannar in den i journalsystemet. Eventuella röntgenbilder skickas tillbaka på cd-skiva eller USB-minne.

– Vi är glada över att kunna fortsätta jobba över gränserna tillsammans med Norge och därmed göra vården mer tillgänglig för våra invånare i framför allt västra Härjedalen som har långt att åka till Östersunds sjukhus, säger Anders Byström, tillförordnad regiondirektör.

För mer information:
Anders Byström, tillförordnad regiondirektör, 063-14 66 00
Katarina Nyberg Finn (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 072-202 53 63

Förstora bilden

Hälso- och sjukvårdsdirektör Anna Granevärn och Morten Bersvendsen Often, HR-sjef/Divisjonsrådgiver, signerar avtalen.

Förstora bilden

Flera personer från både svensk och norsk sida har varit inblandade i arbetet kring samverkansavtalet. Styrgruppen har utgjorts av, från vänster: Jan Gunnar Skogås, Marie Norlén, Anne Grete Ekker, Anna Granevärn, Göran Hallman, Mathilda Dahlgren, Birger Endreseth, Anders Byström, Morten Bersvendsen Often

Bilderna på denna sida är fria att användas i samband med rapportering om samverkansavtalet. Klicka på bilderna för högupplöst version. Ange fotograf Gertrud Bertilsdotter Reineke/Region Jämtland Härjedalen.

Text: Sara Nilsson