Region Jämtland Härjedalen har fördelat årets medel ur Landsbyggdspotten

Organisationer har under 2023 kunnat söka stöd ur Landsbyggdspotten – ett stöd på totalt 500 000kr som ska vara ett smörjmedel till initiativ som omfattar landsbygds- och näringslivsutveckling. Nu står det klart vilka nio ansökningar som har beviljats stöd.

– Landsbygdspotten fyller en funktion av ett litet stöd som ger stor potential för att stimulera insatser som inte kan finansieras på annat sätt säger Jonas Andersson som är ordförande i regionala utvecklingsnämnden, och fortsätter.

– Stödet ska vara enkelt att söka för korta riktade initiativ som går i linje med den regionala utvecklingsstrategin.

Nedan nio ansökningar bedöms bäst uppnå målen och syfte med potten:

 • Erbjuda åkning kälksport (Hammarstrands rodelklubb), 35 000 kronor
 • Augustihoppet (Svegs Ryttarförening), 15 810 kronor
 • Unga bilder av hembygd (Heimbygda), 91 806 kronor
 • The Funäs Festival - Klassisk musik i klassisk natur (Kammarmusikens vänner), 60 000 kronor
 • Nystart St Olavsloppet (St Olavsgruppen AB), 50 000 kronor
 • Förarbete till folder och karta (Storlienfjällens Vänner), 70 000 kronor
 • Geopark 2.0 hållbar tillväxt och marknadsföring (Geopark Indalsälven AB), 77 384 kronor
 • Smörjmedel till företagshubbar för lokalt ledd utveckling i landsbygdsmiljöer (Åre Kommun), 50 000 kronor
 • Sätta Ytterån på kartan (Ytteråns hembygdsförening), 50 000 kronor

Samtliga ansökningar är granskade utifrån Riktlinjer Landsbygdspotten 2023-2024, fastställda av regionala utvecklingsnämnden 2023-04-04, § 52. Ansökningarna har också stämts av så att de går i linje med den regionala utvecklingsstrategin (RUN/515/2018).

För mer information:
Jonas Andersson, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, 063-14 75 00
Malin Nyqvist Ljungberg, regional utvecklingsstrateg fokusområde landsbygder, 063-14 66 03.

Det här är Landsbygdspotten

 • Syftet är att fylla behovet av insatser av mindre omfattning som är kopplade till landsbygd och näringsliv, samt att säkerställa att resurser för landsbygdsutveckling tillfaller fler olika aktörer i Jämtland Härjedalen.
 • Landsbygdspotten består totalt av en summa på 500 000 kronor per år och föreslås fördelas på ett flertal projekt. Region Jämtland Härjedalen hanterar ansökningarna och beslutar om utbetalningar
 • Stödet kan ges till initiativ, satsningar och projekt som omfattar både landsbygd och näringslivsutveckling. Stödet kan användas för till exempel:
  • Kommunikationsinsatser; inköp av statistik, marknadsföring, med mera.
  • Evenemang, möten, nätverkande – anordna och delta samt smärre investeringar kopplade till detta.
 • Initiativen ska på olika sätt bidra till målen i den regionala utvecklingsstrategin.
 • Sista ansökningsdag för nästkommande ansökningsperiod är 15 mars 2024. Därefter behandlas ansökningar löpande om det finns medel kvar i potten.

Text: Malin Nyqvist Ljungberg