Region Jämtland Härjedalen inför organiserad prostatacancertestning

Med start den här veckan börjar erbjudanden om att lämna PSA-prov för att tidigt upptäcka prostatacancer att skickas till alla 50- och 56-åriga män i Jämtland Härjedalen. Erbjudandet kommer hem i brevlådan. Införandet av organiserad prostatatestning, OPT, kan rädda liv och samtidigt skapa en mer jämlik vård. På sikt minskar också belastningen på vården.

– Det här har redan införts i en del andra regioner, och syftet är ytterst att rädda liv. OPT ger goda möjligheter att i ett tidigt skede upptäcka allvarlig prostatacancer, innan sjukdomen sprids och blir obotlig, säger Mia Ajax som är cancersamordnare i Region Jämtland Härjedalen.

Erbjudandet innebär att 50- och 56-åringar framöver ges möjlighet att göra ett så kallat PSA-prov. Det är ett enkelt blodprov som mäter värdet av prostataspecifikt antigen, som är ett ämne som kommer från prostatan. PSA-värdet stiger vid olika sjukdomar i prostatan. Ett värde över en viss nivå bör utredas för att ta reda på om orsaken är prostatacancer, eller om värdet är förhöjt av annan anledning. Om PSA-provet visar ett förhöjt värde erbjuds individen en mer omfattande undersökning.

– Hälso- och sjukvårdsnämnden här i Region Jämtland Härjedalen har också beslutat att vi även ska erbjuda män som är 62 år PSA-provtagning. Vi börjar med 50- och 56-åringarna nu. Sedan är planen att utöka till 62-åringarna under hösten 2023, säger Mia Ajax.

– Den organiserade testningen kommer att spara liv och lidande för de här åldersgrupperna. Det känns naturligtvis bra att fler tumörer kan upptäckas i tidigt skede, och att fler personer kan få genomgå en botande behandling. Därför måste vår ambition vara att fortsätta jobba med den här frågan och då i riktning mot att samtliga män från 50 år och uppåt, på sikt, ska kunna erbjudas den här provtagningen, säger Katarina Nyberg Finn som är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Varje region beslutar själv om det ska vara någon patientavgift för provtagning inom OPT, eller om det ska vara kostnadsfritt. Utifrån det har regionfullmäktige beslutat att provtagningen ska vara kostnadsfri i Region Jämtland Härjedalen.

Belastningen på primärvården kan minska

Om färre män drabbas av spridd prostatacancer bidrar det som sagt till att minska lidande och död, men det sparar även på sjukvårdens resurser.

– Det är en stor fördel att vi nu kommer jobba strukturerat med det här. Inledningsvis kommer antalet PSA-provtagningar hos hälsocentralerna att öka något. Men när provtagningarna har fasats in och styrts till de särskilda åldersintervallen förväntas det leda till att färre PSA-prover tas totalt sett, jämfört med idag. På sikt kommer belastningen alltså att minska, säger Mia Ajax.

Gemensamt kansli

Erbjudandet skickas ut från ett kansli som sköter OPT för hela norra sjukvårdsregionen. I brevet beskrivs för- och nackdelar med PSA-testning samt utredningsgången vid förhöjt PSA-värde. Prov kan lämnas på valfri regionanknuten provtagningsenhet inom sex veckor. Svaret på provet bedöms och hanteras av OPT-kansliet och ett brevsvar skickas med uppgift om att ny provtagning planeras om sex år eller två år beroende på PSA-nivån. Skulle PSA-värdet vara förhöjt, ≥3 μg/l, skickas en remiss till regionens urologklinik, för vidare utredning.

Viktigt att ta sätta sig in i frågan

Utredning med PSA-prov är emellertid omdebatterat. Regelbundna PSA-prov ger goda möjligheter att tidigt upptäcka och behandla en prostatacancer som kan bli allvarlig. Men ibland finns det nackdelar med att lämna PSA-prov eftersom det kan leda till behandling för prostatacancer i onödan. Det är inte ovanligt med tumörer som växer långsamt och som aldrig kommer att utvecklas till en allvarlig sjukdom samtidigt som behandlingen kan påverka livskvaliteten negativt. Det går inte med säkerhet att säga i förväg hur det kommer att bli.

– Därför är det väldigt viktigt att alla som får erbjudandet noga tar del av den bifogade informationen som förklarar för- och nackdelarna med PSA-prov. I slutänden är det upp till den enskilda individen att tacka ja eller nej till erbjudandet, säger Maud Berg, som är kontaktsjuksköterska för prostatacancer hos urologmottagningen på Östersunds sjukhus.

För mer information:

Katarina Nyberg Finn (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 072-202 53 63

Mia Ajax, cancersamordnare i Region Jämtland Härjedalen, 073–043 97 91

Information om PSA-prov, inklusive en film som på ett enkelt sätt tar upp för- och nackdelar med att testa sitt PSA-värde, finns på webbplatsen www.1177.se/jamtland-harjedalen/blodprov-psa Länk till annan webbplats.

Text: Linda Henriksson.