Region Jämtland Härjedalen i normalläge från 1 oktober

Från och med den 30 september avslutar Region Jämtland Härjedalen det regionala stabsläge som i olika grader varit aktiverat med anledning av coronapandemin och kriget i Ukraina.

Bedömningen har gjorts utifrån att effekterna på verksamheten har minskat och därmed kan hanteras inom ordinarie linjeorganisation. Det finns däremot beredskap för att snabbt kunna återgå i stabsläge om behov uppstår. Ordinarie regionledning har inrättat en extra stabsledning för att få regelbundna lägesrapporter och följa händelseutvecklingen.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla våra medarbetare för de enastående insatser de har gjort under de senaste åren. Stabsläget har i olika grader varit aktiverat sedan början av coronapandemin, och sedan i februari även på grund av läget i Europa. I stabsläget har vi fattat de nödvändiga beslut som krävs för att hantera dessa kriser, men som situationen är nu finns det inte längre något behov av att ligga kvar i höjd beredskap, säger regiondirektör Anders Byström och avslutar;

– Även i normalläge står vi inför stora utmaningar och där ligger vårt fokus fortsatt kvar framöver.

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se