Region Jämtland Härjedalen lämnar stabsläget

Från och med idag, 26 januari, lämnar regionen stabsläget som varat sedan den 13 december förra året utifrån den ökade smittspridningen.

– Smittspridningen har minskat hos såväl invånare som hos våra medarbetare och därmed ser vi inte längre behov av att hantera det som en särskild händelse med den typ av organisation som ett stabsläge innebär för att underlätta snabba beslut och åtgärder, säger Anders Byström. tillförordnad regiondirektör och fortsätter;

– Samtidigt är vårdplatsläget fortfarande ansträngt vilket vi jobbar hårt med för att lösa genom olika åtgärder, men majoriteten av dessa frågor kan dock hanteras i ordinarie linje- och mötesstruktur.

Text: Sara Nilsson