Anna Erlandsson är årets kulturpristagare.

Region Jämtland Härjedalen prisar kulturen i länet

Under tisdagen beslutade Regionala utvecklingsnämnden att dela ut ett flertal stipendier och kulturpris; Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium, Region Jämtland Härjedalens samiska stipendium samt Regionens kulturpris till Peterson-Bergers minne. Kulturpriset går i år till Anna Erlandsson, filmskapare och konstnär.

– Kulturpriset är ett betydelsefullt pris och ett viktigt erkännande för en kulturell eller konstnärlig gärning. Samtidigt känns det roligt att genom kulturstipendierna uppmärksamma och uppmuntra unga kulturskapare, säger Regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén (M).

Anna Erlandsson får kulturpris till Peterson-Bergers minne 2022

Regionens kulturpris på 30 000 kronor delas ut till en professionell aktör som har verkat inom kulturområdet samt haft stor betydelse för Jämtland Härjedalens kulturliv och i sin gärning visat prov på högtstående konstnärskap. Årets pristagare är filmskaparen och konstnären Anna Erlandsson.

Anna Erlandsson har under många år arbetat både inom film- och bildkonstfältet. Hennes filmer har visats på nationell och internationell nivå, och för ett antal år sedan fick hon Guldbagge för den oförglömliga kortfilmen Glenn the great runner, som visats på otaliga filmfestivaler världen runt.

Anna Erlandssons konstnärliga gärning visar en lekfullhet men med ett sting och stråk av allvar i det absurda. Hennes bild- och formvärld är unik och består av animationer, teckningar, textila verk, grafik och objekt.

Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium 2022

Kulturstipendiet är ett stöd och uppmuntran i konstnärlig utveckling och framtida verksamhet. Stipendiesumman kan årligen delas mellan max tre stipendiater. Stipendiet kan sökas av personer till och med 30 år och är avsett för konstnärlig förkovran genom fort- eller utbildning. Stipendiaterna i år är Linnea Gelland, 27 år, filmmanus, Märta Lööv, 30 år, design och tillskärning och Sofia Kronlund, 21 år, musik.

Region Jämtland Härjedalens samiska stipendium 2022

Det samiska stipendiet är avsett att uppmärksamma personer eller grupper i Jämtland Härjedalens del av Saepmie, som medverkat till att bevara och föra vidare det sydsamiska kulturarvet. Det samiska stipendiet är på 15 000 kronor och har funnits sedan 1999.

Årets mottagare av Region Jämtland Härjedalens samiska stipendium är Annamaria Marsfjell. Hon är en slöjdare, bosatt och verksam i Östersunds kommun och har studerat på Änge sameskola och Östersunds konstskola. Annamarias slöjd är innovativ till material och, framför allt, form. Hon hittar nya vägar till ovanliga alster som löser dagliga behov.

– Priset och stipendierna delas ut vid ett offentligt arrangemang i samarbete med Gaaltije den 26 juli i Gaaltijes trädgård. Kortare filmer med pristagarna kommer också att tas fram och spridas via sociala medier och via webben, avslutar Elise Ryder Wikén.

För mer information
Elise Ryder Wikén, ordförande Regionala utvecklingsnämnden, 070 649 64 04
Kerstin Örbo, tf. Områdeschef Kultur och bildning, 063-13 17 40

Text: Nina Fridell

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se