Stephanie Wendt får kulturpris till Peterson-Bergers minne. Foto: Sandra Lee Pettersson

Region Jämtland Härjedalen prisar kulturskapare

Tisdagen den 13 juni beslutade Regionala utvecklingsnämnden att dela ut ett flertal stipendier och kulturpris.

Regionens kulturpris är ett erkännande av en kulturell gärning och ett högtstående konstnärskap och det samiska stipendiet uppmärksammar personer som medverkat till att bevara och föra vidare det sydsamiska kulturarvet.

– Det är roligt att kunna uppmärksamma Stephanie Wendts och Lars Einar Jillkers betydelsefulla gärningar inom sina respektive områden, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Jonas Andersson. Det är också glädjande att genom kulturstipendierna uppmuntra unga kulturskapare att fortsätta sin konstnärliga utveckling.

Stephanie Wendt får kulturpris till Peterson-Bergers minne

Regionens kulturpris tilldelas i år Stephanie Wendt, konsertpianist, pedagog och dramatiker. Ur motiveringen: ”Stephanie Wendt är och har varit en stor tillgång för musiklivet i Jämtland sedan hon flyttade hit 2010.”

Konsertpubliken i länet känner Stephanie som solist och kammarmusiker i olika konstellationer. Hon har även skrivit manus till och turnerat med föreställningen Enligt Nadia, som handlar om musikern och pedagogen Nadia Boulanger. Sedan tolv år undervisar Stephanie i piano, kammarmusik och relaterade ämnen på den klassiska musikutbildningen på Birka folkhögskola. Hennes passionerade engagemang för den klassiska musiken inspirerar och motiverar publik, kollegor och, inte minst, hennes elever.

Region Jämtland Härjedalens samiska stipendium

Det samiska stipendiet uppmärksammar personer eller grupper i Jämtland Härjedalens del av Saepmie, som medverkat till att bevara och föra vidare det sydsamiska kulturarvet. Årets mottagare är Lars Einar Jillker.

Lars Einar har i sin verkstad i Gussvattnet, Frostviken, skapat en innovativ lösning för att den samiska tenntråden ska finnas tillgänglig och kunna spridas i hela Saepmie och utanför dess gränser. Lars Einar spinner tenntråd av hög kvalité på ett modernt sätt vilket bidrar till att den samiska tenntrådstraditionen lever vidare, men möjliggör också ett nyskapande inom samisk slöjd.

Årets kulturstipendiater

Region Jämtland Härjedalens kulturstipendium till Peterson-Bergers minne är ett stöd och uppmuntran i konstnärlig utveckling och framtida verksamhet. Stipendiet kan sökas av personer till och med 30 år och är avsett för konstnärlig förkovran genom fort- eller utbildning.

Stipendiaterna i år är Lina Hallgren, 22 år, kostym- och scendesign, Rebecca Ericsson, 22 år, bild och form och Lukas Markström, 23 år, musik/komposition

– Priset och stipendierna delas ut vid ett offentligt arrangemang på Gaaltije den 2 september kl. 14.00, dit vi hälsar alla välkomna, avslutar Jonas Andersson.

För mer information:
Jonas Andersson, ordförande Regionala utvecklingsnämnden.
Anna Söderbäck, Områdeschef Kultur och bildning, 063 14 67 32.