Region Jämtland Härjedalen skänker ambulanser till Ukraina

Tre ambulanser som planerats att säljas ska i stället skänkas som internationellt bistånd till Ukraina och överlämnas till behöriga myndigheter på plats. Det beslutade regionstyrelsen under gårdagens sammanträde.

Socialstyrelsen har ställt frågan till Sveriges regioner vilka möjligheter det finns att lämna stöd till Ukraina. Inom ambulanssjukvården i Region Jämtland Härjedalen finns just nu tre ambulanser som gjort sitt utifrån årgång och antal rullade mil. Bilarna är dock besiktade och kan användas flera år till och planen var därför att sälja den på begagnatmarknaden. Det sammanlagda värdet uppskattas till cirka 120 000 kronor.

– Ekonomiskt sett är det ingen stor förlust för oss, men vinsterna det ger är ovärderliga. Det här innebär en konkret hjälp för Ukraina och dess invånare under rådande läge, säger regionstyrelsens ordförande Malin Bergman.

Hjälporganisationen Stiftelsen Ukrainahjälpen Filippus i Örnsköldsvik har erbjudit sig att bistå med transport och leverans. De har levererat två ambulanser tidigare som donerats på motsvarande sätt. Innan bilarna transporteras till Ukraina kommer all ID-märkning samt regionmärkning tas bort.

– Genom det här beslutet kommer ambulanserna kunna fortsätta göra nytta för människor som just nu verkligen är i behov av stöd och hjälp. Det var ett enkelt beslut att ta, säger Malin Bergman.

För mer information:
Malin Bergman (C), Regionstyrelsens ordförande, 073-039 36 59

Text: Sara Nilsson