Region Jämtland Härjedalen välkomnar granskning av konsultavtal

Konkurrensverket meddelar att man kommer att granska Region Jämtland Härjedalens avtal med det konsultbolag som bland annat genomfört intervjuer med enhetschefer inom hälso- och sjukvården. Regionen ser positivt på detta och hoppas att det kan leda till att korrekta åtgärder vidtas inför framtiden.

— Att tjänster köps in utan att en upphandling har gjorts är givetvis inte bra. När vi kartlagt händelsen internt ser vi att det finns flera olika faktorer som bidragit till detta och det står klart att vi behöver säkerställa att den hä rtypen av fel inte ska kunna uppstå, säger regiondirektör Hans Svensson.

Under 2018 erbjöds chefer och medarbetare utbildning i facilitering. Dessa genomfördes av en konsult som direktupphandlades. Anledningen till att just den leverantören valdes beror på att denne hade jobbat på motsvarande sätt i andra regioner med liknande utmaningar med goda resultat.

Därefter har flera verksamheter fortsatt anlita samma leverantör, som då anställts på en kosultfirma, för olika typer av utredningar vilket inte ingick i det ursprungliga avtalet. När det uppdagats att det inte fanns ett avtal har ett uppdrag gått ut att genomföra en upphandling.

— Som regiondirektör har jag det yttersta ansvaret för verksamheten och den här typen av misstag ska bara inte hända. Vi välkomnar att händelsen granskas och ses över så att vi får tydliga svar på var vi brustit och vilka åtgärder vi kan vidta för att förhindra att vi hamnar i en liknande situation igen, säger Hans Svensson.

Region Jämtland Härjedalen kommer nu att avvakta resultatet av utredningen innan frågan kommenteras ytterligare.

Text: Sara Nilsson