Region Jämtland Härjedalen vill skynda på bredbandsutbyggnaden och stötta dagligvaruhandel på landsbygd

I tisdags beslutade regionala utvecklingsnämnden att Region Jämtland Härjedalen ska ge företag möjlighet att söka medfinansiering för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Maximalt kommer tio miljoner kronor att kunna ges som medfinansiering till bredbandsinfrastruktur 2020. Regionala utvecklingsnämnden beslutade också att Region Jämtland Härjedalen avsätter två miljoner kronor 2020 till investeringsbidrag för dagligvaruhandel och drivmedelsstationer på landsbygden.

I den nationella samt regionala bredbandsstrategin är målet att 95 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund år 2020. I årets uppföljning av bredbandsstrategin framgår att bredbandsmålet för 2020 inte kommer nås eftersom marknadsaktörer inte anlägger bredband i den takt som behövs på grund av bristande lönsamhet och höga investeringskostnader. Bedömningen är att nödvändig bredbandsinfrastruktur inte kommer utvecklas på kommersiella villkor och därför inför Region Jämtland Härjedalen detta tilläggserbjudande om företagsstöd till bredbandsinfrastruktur.

– Tillgång till snabbt bredband är avgörande för möjligheterna att bo och verka i Jämtland Härjedalen. EUs strukturfonder möjliggör för bredbandsansökningar och då vill vi möta upp med möjlighet till medfinansiering på det här sättet, säger Elise Ryder Wikén (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Investeringsbidrag för dagligvaruhandel och drivmedelsstationer på landsbygden

Landsbygdsprogrammet, som har till uppgift att stödja dagligvaruhandel och drivmedelsstationer genom att ge stöd till investeringar, har slut på pengar. Detta gör att ett glapp kommer uppstå till dess att nästa programperiod är igång. För att mildra konsekvenserna kommer Region Jämtland Härjedalen under 2020 avsätta två miljoner kronor till investeringsbidrag för kommersiell service. Samråd ska ske med Länsstyrelsen Jämtlands län för att stödet ska stämma överens med den Regionala handlingsplanen för Jämtlands län.

– I ett län som vårt, med stora ytor och långa avstånd, är tillgången till service i form av dagligvaror och drivmedel viktig. När Länsstyrelsens medel för den här typen av stöd är slut, så väljer vi att stötta upp med regionala tillväxtmedel för att säkra tillgången till service på landsbygden, säger Elise Ryder Wikén.

För mer information

Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden, 070 - 649 64 04

Martina Lundholm, områdeschef näringsliv, 063-14 65 21