Regionstyrelsen beslutade om julgåva

Under dagens styrelsemöte togs beslutet att regionens medarbetare även i år ska premieras för fina insatser under året genom att tilldelas en julgåva på 500 kr.

Gåvan kommer delas ut till alla medarbetare som hade en månadsanställning den 1 september 2022 samt timavlönade vikarier som varit anställda under hela perioden januari – augusti och i genomsnitt arbetat 40%. Även sjukskrivna och föräldralediga tar del av gåvan.

– Det känns fint att få avsluta mandatperioden med att fatta det här beslutet som ett tack till alla medarbetare för året som gått. Vi har inte bara haft pandemin att hantera utan även kriget i Ukraina och en sommar med högt tryck på vårdplatser och underskott på personal, säger regionstyrelsens ordförande Magnus Rönnerfjäll och fortsätter;

– Jag är oerhört stolt över hur vi tillsammans som organisation hanterat dessa situationer.

Julgåvan kommer att förmedlas på samma sätt som tidigare år, det vill säga som ett digitalt presentkort via appen Cityplay.

För mer information kontakta:
Magnus Rönnerfjäll (C), regionstyrelsens ordförande, 073-039 36 59

Text: Sara Nilsson