Övre raden fr. vänster: Katarina Nyberg Finn (S), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden, Jonas Andersson (S), ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Bengt Bergqvist (S), Regionstyrelsens ordförande. Nedre raden fr. vänster: Elin Hoffner (V), 1:a vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Jenny Sellsve (S), ordförande Kollektivtrafiknämnden

Rollfördelningen klar i Region Jämtland Härjedalens styrelse och nämnder

Vid dagens fullmäktigesammanträde togs beslut om vilka som tar över uppdragen att från och med första januari 2023 leda arbetet i styrelse och nämnder. Sedan tidigare står det klart att det blir Socialdemokraterna som bildar majoritet tillsammans med Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.

Nytt för denna mandatperiod är tillkomsten av kollektivtrafiknämnden som kommer att ansvara för planering och genomförande av lokal och regional linjetrafik för persontransporter, till exempel bussar och tåg, i Jämtlands län.

Nedan listas vilka förtroendevalda som valdes till att leda arbetet i regionstyrelse och nämnder och som därmed också är utsedda regionråd och oppositionsråd.

Regionstyrelsen

Bengt Bergqvist (S), ordförande

Lars-Erik Olofsson (KD), 1:e vice ordförande

Robert Hamberg (M), 2:e vice ordförande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Katarina Nyberg Finn (S), ordförande

Elin Hoffner (V), 1:e vice ordförande

Magnus Rönnerfjäll (C), 2:e vice ordförande

Regionala utvecklingsnämnden

Jonas Andersson (S), ordförande

Daniel Wikberg (KD), 1:e vice ordförande

Elise Ryder Wikén (M), 2:e vice ordförande

Kollektivtrafiknämnden

Jenny Sellsve (S), ordförande

Catarina Espmark (M), vice ordförande

Vid frågor kontakta:

Anders Sundin (S), Regionfullmäktiges ordförande, 070-222 66 48

Text: Sara Nilsson