Screening kan bli aktuellt bland personal inom särskilt utsatta verksamheter

Det går inte att utesluta att covid-19 kan smitta innan sjukdomssymptom har utvecklats. Av den anledningen fortsätter Region Jämtland Härjedalen med så kallad screening, bred provtagning, av personal inom särskilt utsatta verksamheter som till exempel äldreboenden.

Bakgrunden är att flera studier gjorda inom äldreomsorgen runtom i världen indikerar att smitta kan ske innan symptom har utvecklats, och att somliga inte alls utvecklar symptom men ändå har viruset påvisbart i luftvägarna.

– Vi vet inte vilken roll påvisbart virus i luftvägarna hos en person utan sjukdomssymptom spelar för smittspridningen, men det är möjligt att det finns en befintlig risk, om än liten, säger Annika Ersson som är biträdande smittskyddsläkare i Region Jämtland Härjedalen.

Screening har hittills utförts på vissa enheter där det finns bekräftade fall av covid-19. Någon enhet har inte haft något ytterligare fall men på andra enheter har flera i personalen som känt sig friska haft virus påvisbart i luftvägarna. Enligt försiktighetsprincipen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har dessa fått förhållningsregler att isolera sig i hemmet. Somliga har senare utvecklat symptom, men inte alla.

– I och med att vi har sett att det finns individer som känt sig friska och ändå har haft virus i luftvägarna, anser vi att det är värdefullt att fortsätta med denna form av screening inom till exempel äldrevården där de boende är extra utsatta, säger Annika Ersson.

Att genomföra generell screening av all vårdpersonal är inte rekommenderat. De enheter där screening genomförts har haft minst något känt fall, vilket motiverat att göra sådan omfattande provtagning. Generell screening är i dagsläget heller inte möjligt att genomföra, då resurserna inte räcker till, framförallt inte på laboratoriemedicin som i princip redan jobbar utifrån maxkapacitet.

– Vi jobbar parallellt mot Folkhälsomyndigheten för att kunna utöka provtagningskapaciteten, till exempel genom att skicka prover så att de analyseras på externt laboratorium, säger regiondirektör Hans Svensson.

En screening måste alltid initieras via ansvarig distriktsläkare och primärvårdsstaben som i dialog med smittskydd prioriterar vilken enhet som kan vara aktuell.

För mer information:
Annika Ersson, biträdande smittskyddsläkare, 073-842 11 18
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Sara Nilsson