SJ fortsätter att köra nattågstrafik från både Stockholm och Göteborg till Jämtland  

SJ fortsätter att bedriva helårstrafik från både Stockholm och Göteborg till Jämtland och Västerbotten, vilket innebär nattågstrafik från Stockholm och Göteborg till Jämtland.

- Det här en riktigt glädjande nyhet och oerhört viktigt för länet. Och det visar samtidigt att vårt intensiva påverkansarbete och gemensamma insatser har gett goda resultat, menar Regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén (M).

Genom att fortsätta med nattåg från Göteborg och från Umeå slår SJ vakt om ett starkt nattågserbjudande i fyra väderstreck. Resenärerna som kliver på SJs nattåg i Göteborg eller i Stockholm kan alltså välja mellan Jämtland eller Västerbotten som destination och vice versa.

Nattåget följer samma sträckning som idag

Nattåget från Göteborg följer samma sträckning som idag, via Västra stambanan och Örebro. Exakta avgångs- och ankomsttider fastställs senare i höst av Trafikverket, men SJ planerar för 75 minuter tidigare ankomst för nattågen till Göteborg jämfört med idag.

Fakta om SJs nattåg mellan Göteborg/Stockholm och Duved/Umeå 2021

Linjer som SJ planerar att köra från och med 13 december 2020:

  • Stockholm-Duved (avtalad trafik)
  • Göteborg-Duved (egen trafik)
  • Stockholm-Umeå (egen trafik)
  • Göteborg-Umeå (egen trafik)

Mer information

Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden, tfn: 070- 649 64 04

Text: Maria Stenquist