Sjukvården ber om hjälp från lokala företagare

Hälso- och sjukvården i länet hoppas på hjälp från lokala företagare när det gäller medicinsk skyddsutrustning till sina anställda. Just nu är det är ett av Region Jämtland Härjedalens mest prioriterade områden.

– Bristen på skyddsutrustning är inget som finns bara hos oss utan den är ett faktum i hela världen just nu, menar regiondirektör Hans Svensson.

En särskild krisledning har inrättats för att bland annat kunna effektivisera, värdera och kvalitetssäkra erbjudanden som kommer in från företag.

Hur gör företag som vill hjälpa till?

En ingång har skapats för leverantörer som vill hjälpa till och de kan där beskriva sina produkter på ett tydligt sätt. Den nås via regionjh.se/hjalpvarden.

– Vi gör inte avkall på kvalitetskraven utan vårdens medarbetare ska känna sig trygga i att den skyddsutrustning de använder ger ett fullgott skydd. Alla som vill bistå med material uppmanas att använda denna kontaktväg och inte lämna in varor direkt till sjukhus- eller vårdentréer. Det underlättar för oss att ta emot och distribuera varor på ett bra och säkert sätt för vår personal, säger Hans Svensson

– Vi hoppas att detta kan innebära en win-win-situation för hälso- och sjukvården och våra lokala företagare som tydligt känner av effekten av det läge som vi befinner oss i. Det finns goda exempel från andra håll i landet där lokala tillverkare ställer om sin produktion för att bistå vården med material och förhoppningen är att vi ska få motsvarande hjälp i vårt län, säger Anders Byström, regional utvecklingsdirektör.

För mer information:
Hans Svensson, regiondirektör
Telefon: 076-837 31 74

Anders Byström, regional utvecklingsdirektör
Telefon: 070-687 01 51

Text: Sara Nilsson