Skrivelse för att påverka Trafikverket – de tar beslut idag, den 18/12, som påverkar Norrland och Inlandsbanans möjligheter 

Region Jämtland-Härjedalen ansluter sig i motstånd mot Trafikverket. Den 17 december beslutade Regionala utvecklingsnämnden om en skrivelse till Trafikverket inför beslut om att stänga tvärbanan Arvidsjaur-Jörn. Detta med anledning av möjligheterna för Norrlands inland att utvecklas med Inlandsbanans möjligheter.

- En fortsatt utveckling av Inlandsbanan och dess möjligheter för Norrlands inland är nödvändig. Det har kommit till vår kännedom att Trafikverket eventuellt kommer att stänga tvärbanan Arvidsjaur-Jörn. Och ett sådant beslut skulle helt omkullkasta de planer och aktiviteter som Inlandsbanan så intensivt bedriver, betonar ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, Elise Ryder Wikén (M).

Efter att företrädare för 18 norrlandskommuner under förra veckan slöt upp mot Trafikverkets beslutsärende att avveckla tvärbanan Arvidsjaur-Jörn, ansluter sig nu alltså även Region Jämtland Härjedalen i kritiken. På dagens Regionala utvecklingsnämnd togs beslut om en skrivelse som skickas till Trafikverket inför beslut om att stänga Tvärbanan Arvidsjaur-Jörn.

Vad vill Trafikverket?

Enligt beslutsunderlaget avser Trafikverket upplåta tvärbanan till externa aktörer för att utgöra en testbana för järnvägstrafik. Beslut i ärendet kommer att fattas under Trafikverkets styrelsemöte den 18 december 2019 och ett beslut om upplåtelse går inte att överklaga. Avgörandet i ärendet kommer alltså att föregripa den nu pågående utredningen om Inlandsbanans framtida funktion som Trafikverket gör på ett regeringsuppdrag.

Om Inlandsbanan:

Inlandsbanan är en järnväg för person- och godstransport som sträcker sig 130 mil mellan Kristinehamn och Gällivare. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner utmed banan, och har till uppdrag är att verka för en hållbar utveckling av Sveriges inland.

-Ett beslut av den här typen påverkar inte en enskild ort eller en enskild kommun, utan har inverkan på ett helt transportnät i hundratals år framåt. Om den här infrastrukturen ska ge de bästa förutsättningarna för hållbar social och miljömässig utveckling i regionen kan man inte föregå en utredning av det här slaget. Det ser vi i Region Jämtland Härjedalen, och vi hoppas nu göra ett skarpt medskick om detta till beslutsfattare på nationell nivå, avslutar Elise Ryder Wikén.

Mer information

Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden, mobiltelefon: 070- 649 64 04

Text: Maria Stenquist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se