Smittrisk X 3

Under senaste veckan har såväl antalet influensafall som antalet fall av vinterkräksjuka ökat i länet. Samtidigt rapporteras flera fall i Sverige med covid-19 som smittats i områden utomlands där smittspridning pågår, samt enstaka fall med smittspridning kring dessa fall.

– Ännu har vi inget konstaterat fall av covid -19 i Region Jämtland Härjedalen, säger smittskyddsläkare Micael Widerström. Däremot ökar antalet fall av både säsongsinfluensa och vinterkräksjuka. För samtliga tre sjukdomar gäller samma råd för att minska risken för smitta.

Det här kan du själv göra för att undvika att smittor sprids:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Är händerna är synligt orena är tvål och vatten bäst.
  • Undvik att röra vid dina ögon, näsa eller mun om du inte ha rena händer
  • Undvik nära kontakt med sjuka människor– Det handlar om enkla hygienrutiner och sunt förnuft, säger Micael Widerström, och det är samma rutiner för alla tre smittorna.

Om du insjuknar med luftvägssymtom och eller feber alternativt magsjuka:

  • Stanna hemma när du är sjuk, även om du är lindrigt sjuk, för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. Insjuknar du på arbetet så gå hem så snart det går.
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.– Tag omgående kontakt med 1177 om du varit i ett område med pågående smittspridning av covid-19 under de senaste 14 dagarna för råd och eventuell provtagning, avslutar Micael Widerström.

För mer information
Micael Widerström, smittskyddsläkare, tfn 070-680 83 05

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se