Snart etableras två nya filialer till ungdomsmottagningen

I dagsläget finns Ungdomsmottagningar (UM) i tre av länets åtta kommuner, en huvudmottagning i Östersund med filialer i Sveg och Strömsund. Nu etableras ytterligare två filialer i Järpen och Bräcke. Målsättningen är att samtliga länets kommuner ska ha en ungdomsmottagning.

Under hösten har Folkhälsoenheten och Ungdomsmottagningen påbörjat en utredning kring frågan om att etablera en ungdomsmottagning i varje kommun. En arbetsgrupp har tillsatts med representanter från Individ- och familjeomsorgen och Elevhälsan i samtliga kommuner.

– En ungdomsmottagning i varje kommun är viktigt utifrån en jämlik hälsa – vi behöver nå ut brett och finnas där ungdomarna finns. Statistik från hälsosamtalet i skolan visar på en nedåtgående trend gällande ungas psykiska hälsa. Och då särskilt bland unga tjejer. Här fyller ungdomsmottagningarna en oerhört viktig funktion så jag är jätteglad att utvecklingen går framåt i detta, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Katarina Nyberg Finn.

Samtliga kommuner ställer sig positiva till en etablering av fler filialer och uppger att det finns förutsättningar att fortsätta utreda frågan i respektive kommun. En förutsättning för att kunna genomföra en utveckling av ungdomsmottagningsverksamheten i länet är att Region Jämtland Härjedalen har möjlighet att bemanna ungdomsmottagningarna.

– Vi går nu vidare i arbetet med att etablera filialer i samtliga kommuner och först ut är Järpen och Bräcke. Det kommer att ske enligt samma princip som tidigare där Region Jämtland Härjedalen bär kostnader för bemanning, inventarier och kompetensförsörjning och där kommunerna tillhandahåller och bär kostnader för lokal i respektive kommun samt fortsätter att delfinansiera en kuratorstjänst, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Anna Granevärn.

En exakt tidsplan för etableringen i Järpen och Bräcke än ännu inte satt, men målsättningen är att de kommer att öppna under 2024.

För mer information:
Katarina Nyberg Finn (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 072-202 53 63
Anna Granevärn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-261 05 59

Text:Sara Nilsson