Snart kan du studera till barnmorska i Östersund

Nästa höst är det möjligt att studera till barnmorska från fler orter i de fyra norra sjukvårdsregionerna. Då startar Umeå universitets decentraliserade barnmorskeprogram som omfattar totalt 8 orter i norra regionen – däribland Östersund.

– Det här är såklart väldigt positiva nyheter och en viktig faktor för oss när det kommer till att kunna rekrytera fler barnmorskor till Region Jämtland Härjedalen och för vår möjlighet att fortsätta upprätthålla en trygg och säker mödrahälsovård och förlossningsvård. Att få möjligheten att utbilda sig på hemmaplan tror jag kommer tilltala och underlätta för många, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Katarina Nyberg Finn.

Umeå universitet är ett av fem lärosäten som får ta del av regeringens satsning på decentraliserad vårdutbildning och det enda av dessa lärosäten där även barnmorskeutbildningen inkluderas i satsningen. Det övergripande syftet med regeringssatsningen är att fler studenter ska ha möjlighet att utbilda sig till biomedicinsk analytiker, sjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska utan att vara hemmahörande på universitetsorten.

De orter som omfattas av satsningen på decentraliserat barnmorskeprogram är Gällivare och Luleå i Norrbotten, Umeå, Skellefteå och Lycksele i Västerbotten, Sundsvall och Örnsköldsvik i Västernorrland och Östersund i Jämtland-Härjedalen. De som bor på eller i närhet av decentraliseringsorterna kommer efter antagning till utbildningen vid Umeå universitet, få söka till respektive ort.

Läs mer i nyheten från Umeå universitet.


Text: Umeå universitet / Sara Nilsson