Stort expansionsbehov i länets IT-bolag

Ny undersökning visar kompetenskartläggning och expansionsbehov inom IT-branschen för Region Jämtland Härjedalen.

Kunskapen kring hur stor IT-branschen varit och hur stor tillväxt man bedömer att den kommer att ha kommande fem år har varit låg. Som en del av regionens satsning via projektet Jämtland Härjedalen – A Business Region on the Move har man låtit göra undersökningen Kompetens-kartläggning och expansionsbehov inom IT-branschen för region Jämtland Härjedalen bland länets IT-företag och nu vet man bättre.

- Vi har en bra position inom IT-branschen i länet. Vi växer och har stora tillväxtambitioner även kommande år. Hos IT-bolagen upplever man även att personalen stannar längre än till exempel i storstadsregionerna, vilket medför att man kan hålla en högre och mer jämn kvalitet på leveranserna, säger Fredrik Blom, projektledare Jämtland Härjedalen – A Business Region on the Move.

Totalt har 43 av länets IT-bolag och organisationer med IT-avdelningar svarat på enkäten, som gick ut till 59 aktörer, så svarsfrekvensen har varit bra. Majoriteten av aktörerna har verksamhet i Åre och Östersunds kommun. Av dessa bolag finns idag 959 anställda inom IT-området med en fördelning på 81% män och 19% kvinnor, vilket är jämförbart med nationell nivå. Under föregående år växte branschen med 158 tjänster och man spår en ljus framtid då befintliga marknader och produkter växer, samtidigt som man når nya marknader och utvecklar nya produkter kontinuerligt.

- Ofta fungerar IT-bolagens kontor i Jämtland som utvecklingshubbar för stora delar av landet och många arbetar på distans med uppdragsgivare på annan ort. Våra anställda här på Östersundskontoret sitter ofta i team med andra på andra orter och vi ser det som en styrka att vi kan leverera både lokalt, regionalt och nationellt från Östersund, säger Mona Swartling, kontorschef på Sopra Steria och en av respondenterna i enkäten.

Bolagen bedömer själva att man kommer att fortsätta växa med ungefär 20% per år. De främsta hindren för tillväxt är tillskillnad från många andra branscher inte finansiering och lokaler, utan helt och hållet en rekryteringsfråga. Nu arbetar man hårt på flera olika håll med att försöka hitta nya vägar att attrahera utvecklare att flytta till Östersund och ett samarbete med Mittuniversitetet har inletts.

- Vi vill från Mittuniversitetets sida bidra på de sätt vi kan och har tillsammans med IT-branschen tagit initiativet att tillsätta en arbetsgrupp för att attrahera fler studenter som kan läsa programmen vid campus istället för på distans i Östersund. Det är viktigt att vi arbetar tillsammans för att attrahera fler studenter och även att vi får studenterna att stanna kvar i stan efter genomförda studier, säger Anders Fällström, Rektor vid Mittuniversitetet.

Mer information

Läs undersökningen Kompetenskartläggning och expansionsbehov inom IT-branschen för region Jämtland Härjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fredrik Blom, projektledare Jämtland Härjedalen – A Business Region on the Move, Region Jämtland Härjedalen.

Tfn: 063 – 14 66 34 51 altn. e-post: fredrik.blom@regionjh.se

Text: Maria Stenquist