Telefon viktig del i digitalisering

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid dagens sammanträde föreslå styrelsen att utreda möjligheten för Regionens medarbetare att ha mobiltelefoner som understödjer Regionens digitala verktyg.

– Ska vi kunna jobba med en högre grad av digitalisering så räcker det inte med att våra patienter är med på banan, vi måste även se till att vår personal har rätt arbetsverktyg, säger nämndens ordförande Tom Silverklo (C).

En modern digital arbetsplats skapar förutsättningar för ett ökat mobilt arbetssätt och olika typer av samarbete och möten på distans, vilket i sin tur resulterar i minskade behov av resor, effektivare samarbeten och tidsbesparingar. Det var grunden när Region Jämtland Härjedalen införde Office365 som digital grund på arbetsplatsen.

Digitaliseringen bidrar också till utvecklingen av nya karriärvägar när andra och nya typer av behov eller tjänster uppstår vilket kan vara attraktivt för den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Utbyggnaden av övrig digital infrastruktur har fortskridit men hälso- och sjukvårdsnämnden anser att utvecklingen vad gäller digitaliseringen behöver påskyndas.

– Tekniken ska vara en hjälp för regionens medarbete, förenkla arbetssätt och göra det möjligt att utföra vissa arbetsuppgifter på distans, exempelvis kontrollera arbetsscheman och delta på videomöten, säger Tom Silverklo, och fortsätter:
– En förutsättning att fullt ut kunna nyttja den nya tekniken är att alla regionens medarbetare har den utrustning som krävs för användning av de verktyg som Office365 och andra arbetsapplikationer erbjuder.

För mer information

Tom Silverklo (C), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, tfn 073 267 27 97
Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, tfn 073 061 15 79

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214