Tidigt ultraljud för gravida erbjuds från 2024

Från och med 1 maj 2024 kommer Region Jämtland Härjedalen erbjuda alla gravida ett tidigt ultraljud (TUL) i graviditetsvecka 12–14. Detta medför en bättre möjlighet att upptäcka eventuella avvikelser hos fostret men även att graviditeten kan dateras i ett tidigare skede och tidpunkten för rutinultraljudet kan därför anpassas bättre.

I dag erbjuds alla gravida ett rutinultraljud i graviditetsvecka 18–20.  Med ett tidigt ultraljud kommer det gå att upptäcka exempelvis tvillinggraviditeter tidigare, precis som många avvikelser och missbildningar.

– Många blivande föräldrar efterfrågar tidigt ultraljud så det känns bra att vi äntligen kan erbjuda det. Det kommer dessutom innebära många fördelar för förlossningsvården och vårdkedjan kring den gravida kvinnan, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Katarina Nyberg Finn.

Tidigare har det främst varit gravida över 35 år som erbjudits ett tidigt ultraljud, och då i form av ett kombinerat ultraljud och blodprov, ett så kallat KUB-test. Ett KUB-test visar en angiven risknivå för kromosom-avvikelse hos fostret och en förhöjd nivå behöver kompletteras med fostervattenprov, moderkaksprov eller NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) för att ge ett säkert svar.

Risken för kromosomavvikelse är relaterad till den gravida kvinnans ålder och stiger efter 35 år, vilket är bakgrunden till att Region Jämtland Härjedalen sedan 2009 erbjuder avgiftsfritt KUB-test till gravida från 35 år. Från 2016 erbjuds även gravida yngre än 35 år ett KUB-test mot en avgift på 2500 kr. Om det är medicinsk motiverat så är det avgiftsfritt även för de under 35 år.

– Vi kommer att behålla avgiften för KUB-test för gravida under 35 år, men tror och hoppas att vi genom att erbjuda alla ett tidigt ultraljud kan tillhandahålla ett komplement som minskar efterfrågan på KUB-test där det inte är medicinskt motiverat, avslutar Katarina Nyberg Finn.

För mer information:
Katarina Nyberg Finn (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 072-202 53 63

Text: Sara Nilsson